Güvenlik hizmeti kavramına genel bakış

Özel güvenlik hizmeti hakkında bilgi sahibi olmak için öncelikle bu hizmet ihtiyacının neden ortaya çıktığına bakmamız gerekmektedir. Son zamanlara kadar devletler tarafından sağlanan güvenlik ihtiyacının bazı alanlarda yeterince uygulanmaması nedeniyle kişi, kuruluş ve firmalar güvenlik önlemlerini kendileri sağlamak zorunda kaldıkları bir ortam yaratmıştır. Güvenlik hizmetlerinin bir bölümünden devletin çekilmesi yasal olarak bir boşluk olup olmayacağı endişesini de beraberinde getirmiştir. Yasal açıdan bir düzenlemeye geçilmesine kadar tam anlaşılamayan ve olumsuz algılama özel güvenlik hizmeti 5188 sayılı yasanın ve bu yasaya dayalı yönetmeliğin yayımlanması ile bir yasal sorunu çözmüştür.

Güvenlik kavramını en iyi anlatan ve kabul gören yaklaşım anlamak için bu kavramın insan psikolojisinde ve sosyal psikolojideki karşılığının ne olduğuna dair birçok kavram mevcuttur. Bu kavramlardan en yaygın olanı ve kabul göreni Maslow’un ihtiyaçlar teorisine göre bütün insan ihtiyaçları aşağıdan yukarıya doğru beşli bir kademe içinde incelenebilir.

 

–     Fizyolojik ihtiyaçlar: Yeme, içme, barınma, hayatı devam ettirme.

–     Güvenlik ihtiyaçları: Hastalık, yaşlılık vb. gibi hallerde geleceği garantiye almak, güvenli bir çalışma ortamı, eşit fırsatlar

–   Ait olma ve sevgi İhtiyaçları: Kendi kendini anlama, şefkat çalışma arkadaşları tarafından kabul görme, yakın dostluklar vb.

–     Değer İhtiyaçları: Prestij, başarı, saygı görme, etkileyici unvan, büyük ofis vb.

–    Kendini gerçekleştirme İhtiyaçları: Yapma tamamlama arzusu, kişisel tatmin, kişisel başarı, bilimsel buluşlar, otonomi ve kendini geliştirmesini sağlayacak bir iş imkânı.

 

Bu teoriye göre bir kişi, teorideki tüm ihtiyaçları aynı anda hissetse dahi, ilk önce fizyolojik ihtiyaçlarını sonra da güvenlik ihtiyaçlarını gidermek isteyecektir.

Bu ihtiyaçlara bakıldığında hayatta kalmayı başaran kişi ilk olarak güvenlikli bir ortam oluşturma çabası içine girmektedir. Bu çaba bir sonuca ulaştıktan sonra diğer ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ve buna bağlı olarak diğer gelişmeler mümkün olabilmektedir.

Özel güvenliğin yaratmış olduğu iş gücü çok önemlidir. Özel güvenlik faaliyeti güvenlik kolluk kuvvetlerinin bir anlamda yardımcı kuvvetidir. Özel güvenlik faaliyeti genellikle toplum fertlerinin yoğun olarak yaşadıkları AVM, site, fabrika, konser ve etkinlik alanları gibi her zaman risk teşkil eden yerlerdir. Bu kadar geniş bir alana yayılan güvenlik ihtiyacının sadece kolluk kuvvetleri ile yapılması da oldukça güçtür. Bu nedenle özel güvenlik hizmetinin çok önemli bir boşluğu doldurduğu aşikârdır.

Özel güvenlik personelinin bu kadar önemli bir görevi yerine getirmesinde eğitim ayrıca önemli bir tutmaktadır. Bu eğitimler başta etkili iletişim olmak üzere, genel kolluk kuvvetleri ile ilişkiler, adli olaylara müdahale, şüpheli şahıs ve paketler ile eşkal tarifi, kalabalık yönetimi gibi toplumsal olaylara müdahale konularını kapsamaktadır. Sonuç olarak özel güvenlik hizmeti yaratmış olduğu istihdam ve önemli sayılacak koruyucu güvenlik hizmeti ile toplumun güvenlik ihtiyacının büyük bölümünü karşılamaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda da vazgeçilmez bir meslek olarak görülmeye devam edecek ve saygınlığı da giderek artacaktır.