AVM’lerde entegre güvenlik sisteminin önemi

AVM’ler birbirinden farklı içeriği bünyesinde barındırmasıyla birlikte, yapılan araştırmalarda yılda ortalama 2.4 milyar insanın ziyaret ettiği alanların büyüklüğü, ortalama 60 bin metrekareyi bulmaktadır. Veriler göz önüne alındığında bu denli büyük bir alanın güvenliğini sağlamak fiziki güvenlik ile belli oranlarda sağlanabilse de, elektronik güvenlik sistemleri ile daha verimli bir hale getirilebilmektedir. Bu bağlamda öncelikle entegre bir güvenlik sistemi kurulması yönetim ve kontrolü kolaylaştıracağını göz önünde bulundurarak hangi sistemlerin kullanılabileceğine başlıklar halinde değinebiliriz.

Otopark güvenliği: Otopark girişlerinde kullanılacak plaka tanıma sistemleri ile araçların plakaları veri tabanına kaydedilerek otoparkta kalış süresi ile otopark ücretleri hesaplanmaktadır. Araçların otopark girişlerinde altları bir ayna yardımı ile aranmakta her ne kadar bu işlemler her araç için yapılsa da yapılan aramanın çok da sağlıklı olmadığı unutulmamalıdır.  Araç altı tarama sistemleri aracın geçtiği alanın zeminine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü ve geniş açılı lense sahip kamera ile aracın altı tamamen görüntülenerek, patlayıcı madde tanımlama özelliği bulunan sistem olası bir saldırı girişimi engelleyebilmektedir. Park alanlarında kullanılan kameralar ve bu kameralarla eşlenik çalışan uyarı led’leri ile park alanlarının boş veya dolu olduğu görülebilmekte hatta otoparklara konulan Kiosklar ile aracın park edildiği alanın krokisi çıkartılabilmektedir. Misafirler araçlarını park ettikleri yerleri bu krokiler sayesinde kolaylıkla bulabilmeleri sağlanabilmektedir. Elbette yüzlerce aracın kapalı bir alanda bulunması yangın riskini de düşündüğümüzde yangın algılama ve söndürme sistemleri bu sistemlerin kamera ve kartlı geçiş sistemleri ile entegrasyonu olası bir yangın halinde olayın olduğu bölgenin anlık görüntülenmesi ve olay anında otopark kapılarının açık konuma getirilmesi bu entegrasyon ile sağlanabilmektedir.

Mağaza ve ortak kullanım alanlarının güvenliği: AVM içerisinde birbirinden farklı yüzlerce ürün satılmak ile beraber, bu ürünlerin içerisinde risk barındıran yanıcı patlayıcı ürünlerde bulunmaktadır. Bu sebeple mağazaların merkezi sisteme bağlı veya bağımsız yangın ihbar sistemlerinin bulunması sinema salonlarında, yemek yeme alanlarında, yine yangın ihbar sistemi ile birlikte söndürme sistemlerinin bulunması olası olumsuz olayların önüne geçilmesi için kritik önem arz etmektedir. Mağazaların bağımsız kullandıkları yangın ihbar sistemleri merkezi yangın ihbar sistemlerine entegre edilerek hızlı müdahale imkanı tanımaktadır.

Bu denli büyük bir alan düşünüldüğünde elbette kamera sayısının da fazlalığı dikkat çekmekle birlikte takibi zor bir hal almaktadır. CCTV izleme merkezlerinde yapılan analizde güvenlik odasında bulunan personelin iki veya daha fazla monitörü 12 dakikadan fazla sürede izlediğinde olayların %45’ini yani neredeyse yarısını kaçırdığı, sürenin 22 dakika ve üstüne çıktığında ise %95’ini yani neredeyse tamamını kaçırdığı tespit edilmiştir. Bu da ciddi bir güvenlik açığı oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarda kamera sistemleri için geliştirilen video analiz özellikleri devreye girmekte, olay bazlı ekranlarda oluşturulan uyarı sinyalleri ile personelin dikkatinin ilgili kameraya çekilmesi sağlanmakta gelişmiş video analiz sistemlerinde kişi sayma, izinsiz alan girişi takibi, bölge ihlali takibi,  kayıp unutulmuş nesne analizi, yüz tanıma ve algılama sistemi, kalabalık algılama analizi, şüpheli paket analizi, gibi analizler ile verilerin logları kayıt altına alınarak bu log’lar sayesinde veri tabanında geriye dönük aramalar vasıtasıyla olayla ilgili kayıtlara hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır. Renk ve nesne analizi sayesinde kişinin elbise renkleri, sakal, bıyık, gözlük ve şapka gibi detayları analiz edilerek veri tabanına kaydedilmekte, olumsuz durumlarda bu bilgiler filtre edilerek şüpheli şahısların kamera kayıtlarında hızlıca bulunabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca mağazalarda kullanılan kişi sayma analizi ile  günlük aylık ya da yıllık olarak mağazaya gelen ziyaretçi sayıları analiz edilebilmekte, yoğunluk haritası analizi ile hangi alanların veya hangi reyonların daha çok ziyaretçi çektiği yine günlük, aylık ve yıllık olarak raporlanabilmektedir.

Alarm sistemleri : Hem AVM içinde hem de AVM çevresinde oluşabilecek hırsızlık olaylarında caydırıcılık anlamında en etkin yöntem olarak  alarm sistemleri kullanılmaktadır. Kamera sistemleri ile entegre bir şekilde kullanıldığında fiziki kanıt olarak kullanılabilmektedir. Acil anons sistemleri ile yoğun kalabalıkların uyarı tabelaları ile birlikte acil çıkışlara yönlendirilmesi kartlı geçiş sistemleri ile acil çıkış kapılarının kontrolü, olası karmaşayı ve kaosu kontrol etmek için uygulanabilecek bir diğer entegre güvenlik sistemi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu sistemlerin etkin ve verimli kullanılabilmesi için öncelikle bütün sistemlerin entegre edildiği  merkezi bir yazılım kullanılması, kontrolün tek bir noktada toplanması, olası olaylarda hangi sistemin devreye girdiğini uyarı ekranlarında hızlı bir şekilde görerek ilgili alanda müdahaleyi hızlandıracaktır. Sistemin kontrol ve yönetiminin merkezi entegrasyon üzerinde bir yazılıma devredilmesi olası insani hata risklerini ortadan kaldıracağı gibi, güvenlik personelinin karşılaşabileceği olumsuzlukları ve riskleri asgari düzeye indirecektir.

Ülkemizde hızla gelişen ve sayısı gün geçtikçe artan AVM’ler insanların uğrak noktaları olmakla beraber, ziyaretçiler için tercih edilen firmaların barındırılması, sosyal alanların ve eğlence alanlarının fazlalığıdır. Özellikle son yıllarda AVM gibi büyük kalabalıkların bulunduğu alanlarda, saldırı ve tehdit unsurlarının arttığı, bu sebeple insanların kendilerini güvende hissedeceği alanları tercih ettiği gerçeğini göz ardı etmeden, insanların huzur içerisinde bu alanlarda bulunması için elektronik güvenlik sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması önem arz etmektedir.