Tüm dünyada ve ülkemizde özel kuruluşlardan kamu kuruluşlarına kadar büyük bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Ancak bu dijital dönüşüm BT operasyonlarını daha karmaşık ve izlenmesi zor bir hale getiriyor. Diğer taraftan toplanan verilerin miktarı da her geçen gün artıyor ve devasa bir boyuta geliyor. Yapay zekanın BT operayonlarındaki önemine dikkat çeken Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, “Yapay zeka, milyonlarca veri kümesini herhangi bir insan müdahalesi olmadan inceleyebilme kapasitene sahip. Dolayısıyla, gelişmiş analitik teknikler ve algoritmalar kullanan AIOps, çok daha büyük ve karmaşık veri kümeleriyle çalışılabilmesine ve insan gözüyle görülmesi neredeyse imkânsız olan kalıpların görülebilmesine olanak tanıyor. Bu kadar büyük verilerin işlenmesi ve karmaşıklaşan BT operasyonlarının daha iyi bir şekilde yönetilebilmesinde AIOps büyük önem taşıyor ve BT süreçlerinde otomasyonun geleceği olarak görülüyor“ diyor. Yapılan araştırmalar da AIOps’un giderek popülerlik kazanan bir teknoloji olduğunu gösteriyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda düzenlenen ve AIOps’un derinlemesine ele alındığı AIOps Exchange’de yapılan bir araştırmada foruma katılan üst düzey BT yöneticilerinin yüzde 68’lik bir bölümü devam eden AIOps projeleri olduğunu belirtiyor. Araştırmanın bir diğer sonucu ise kuruluşların sahip oldukları portföyü izlemede sıkıntı yaşadıkları. Silolar halindeki farklı araçlar, tüm BT ortamının kapsanamaması ve kurallara dayalı çözümlere aşırı güvenilmesi BT yöneticilerinin en çok karşılaştıkları sorunlar arasında yer alıyor. Diğer yandan araştırmaya katılan BT yöneticilerinin yarısından fazlası müşteri deneyimini iyileştirmek için zaten AIOps kullandıklarını belirtiyor. AIOps araçları ve platformları, birden fazla araçtan gelen uyarıların bir arada kullanılabilmesi için operasyonel BT verilerine makine öğrenimi uyguluyor. Böylece ilgili ekiplerinin meydana gelen olayın asıl sebebini belirleyebilmelerine yardımcı olurken geçmişteki bilgileri kullanarak ne yapmaları gerektiği doğrultusunda önerilerde bulunuyor. Bilişim teknolojileri alanında otomasyon uzun zamandır kullanılıyor, ancak günümüz yapay zeka teknolojisi, bu otomasyon düzeyini çok daha öteye götürüyor. Uygulamaya hazır yapay zeka araçları kullanan BT departmanları, görev kritik sistemlerde beklenmeyen hizmet dışı kalma sürelerinde önemli düşüşler elde ediyor. Yapay zekaya dayalı araçlar, BT operasyonlarında sorunların saatler yerine dakikalar içinde çözülebilmesine olanak tanıyor ve müşteri deneyiminin hem işletme hem de müşteriler için en üst düzeye çıkmasını sağlıyor.