“Yangın güvenliği asla geri plana atılmamalı”

AEM Motors eski adıyla ABANA Motor 1983 yılında Siemens tarafından elektrik motoru üretmek amacıyla kurulan bir firmadır. 2015 yılında Altuntaş grubun satın almasıyla AEM Electric Motors olarak yoluna devam ediyor. Türkiye de verimli motor açığını kapatmak amacıyla yola çıkan AEM motor şu an 0,12 kW dan 450 Kw’ya kadar alçak gerilim motorlarını IE3 Ve IE4 olarak üreten Türkiye’nin en teknolojik fabrikasıdır.

 

Özellikle yangın güvenliği son yılların en önemli konusu. Bu alanda aldığınız önlemler hakkında bilgi verir misiniz?

AEM Motors olarak “Önce İş Sağlığı ve Güvenliği” sloganı, öncelikli temel prensibimizi yansıtmakta ve bu doğrultuda hareket etmekteyiz. Bu konuyla alakalı alınması gereken önlemlerin başında da yangın güvenliğinin geldiği hepimizin malumu.

Tesislerimizin üretim ve depolama tesislerimizde, işimizin doğası gereği sürekli olarak yanıcı parlayıcı sıvı ve yanıcılık oranı yüksek madde üretimi ve depolaması yapılan bölümler de mevcut. Dolayısıyla yangın güvenliği konusu üzerinde önemle durmak en temel gereksinimlerimizden biri.

Bu doğrultuda, yangın güvenlik alanında faaliyet gösteren, mühendislik altyapısı üst düzey, referansları kuvvetli ve ihtiyaçlara optimal düzeyde yanıt verecek bir yangın güvenlik sistemleri firması ile çalışmak önemli. Bunu özellikle vurguluyorum çünkü yangın güvenliği konusu, her ne kadar ülkemizde işletmeler tarafından detaylı olarak ele alınmıyor olsa da, üst düzey mühendislik ve uluslararası standart bilgisi gerektiren, başlı başına bir konu ve uzmanlık alanı. Dolayısıyla ülke piyasasında her ne kadar bu konuda faaliyet gösteren firma olsa da, yetkin ve işini tüm bu değerler doğrultusunda yapan firma sayısı oldukça az.

Tüm bunların da bilincinde olarak, tesislerimizdeki yangın güvenliği ile alakalı işleri “Evenos Yangın Güvenlik Sistemleri A.Ş.” ye emanet ettik. Kendileriyle olan ve süregelen anlaşmalarımız aracılığıyla, yangın güvenliği ile alakalı tasarım, dizayn, tedarik, montaj, devreye alma ve bakım işleriyle alakalı kendilerinden hizmet almaktayız.

Kendileri öncelikle tesis karakteristiğiyle alakalı her bölge için ayrı keşif yaparak ilgili bölge yangın güvenlik sistemleri için ihtiyaç ve gereksinimlerini belirlemekte, yine bu doğrultuda detay raporlamaları ve hesaplamaları tarafımıza sunarak bütçe çıkartmakta ve akabinde kurulacak olan tüm yangın güvenlik sistemlerini, uluslararası ve ulusal standartlara bağlı kalarak tesislerimize kurma işlemini gerçekleştirmektedirler. Tüm devreye alma işlemlerinden sonra da tabi ki tüm bakım işlemlerini de yine “Evenos Yangın A.Ş.” yapmakta.

 

Yangın güvenliği önlemlerini alırken hangi kriterleri göz önüne aldınız?

Öncelikle demin de bahsettiğim üzere, yangın güvenliği konusunun tek başına çok derin ve mühendislik bilgisi gerektiren başlı başına bir konu olduğunun firma olarak bilincindeyiz. Bu çok önemli; dolayısıyla bu konuda çalışacağımız firmanın da alanında uzman, yetkin, standartlara hakim ve mühendislik altyapısı sağlam bir firma olması bizim için ilk kriterdi. Çalışacağımız firma seçiminde de özellikle bunlara dikkat ettik.

Bununla beraber, kullanılacak sistem ve malzemelerin sertifikasyonu konusuna da özellikle önem gösteriyoruz. Sonuçta yangın güvenliğine yapılan bir yatırım söz konusu ve kurulacak sistemin yangın çıktığı anda yangını söndürmesi gerekiyor. Bundan emin olabilmek için de kullanılacak malzeme ve sistemlerin, FM, UL, VdS gibi uluslararası sertifikasyonlara sahip olması bizim için önemli. Dolayısıyla sertifikasyona haiz olan sistem ve malzeme konusunda çok hassasız. Zaten çalıştığımız firma olan Evenos Yangın da bu konu üzerinde çok hassas davranmakta ve kurdukları ve kullandıkları tüm sistem ve malzemeler uluslararası onaylara haiz.

Tüm bunların dışında, yangın güvenliği ile alakalı tasarımsal detay kriterleri Evenos A.Ş. belirlemekte ve tüm tasarımları, öncesinde tarafımıza raporlamak suretiyle buna göre yapmakta. Dolayısıyla tasarımsal kriterler ve uygun sistem seçim ile alakalı kriterleri Evenos Yangın belirlemekte.

 

Yangın güvenliğine ek olarak aldığınız güvenlik önlemleri hakkında bilgi verir misiniz?

AEM Motors tesisleri gibi sürekli yaşayan ve tabiri caizse hareket halinde olan fabrika ve işletmelerde, yangın güvenlik sistemlerinin kurulumu tek başına yeterli değildir. Her ne kadar otomatik yangın söndürme ve algılama sistemleri yangın güvenliği konusunda üst düzey koruma sağlıyor olsa da, bunu personel eğitimleri ve bilinçlendirilmesi ile desteklemek elzem.

Dolayısıyla iç bünyemizdeki İSG personeli ve bu konudaki yardımcı personellerle birlikte, fabrikada çalışan tüm personel için belirli periyodlarla toplantı yapmakta ve bu konuda kendilerine eğitim vermekteyiz. Yangın korunum sistemleriyle güvence altına alınan yangın tehlikesinin ve bertaraf edilmesinin, tüm işletmenin personelinin eğitimi ve bilinçlendirmesiyle birlikte ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Bu konudaki periyodik eğitimlerimizin sadece yangın ile alakalı değil, ayrıca deprem, İSG ve diğer tehlikelere karşı da bilinçlendirme amacı taşıdığını belirtmek isterim.

 

Türkiye’deki güvenlik olgusunu değerlendirir misiniz? Gelişime açık olan bu sektörde yaşanan teknolojik gelişim hakkında neler söylersiniz?

Türkiye’deki çoğu işletme, maalesef yangın güvenliği konusuna yeterince yatırım yapmamakta ve yangın güvenliği konusunu ikinci hatta üçüncü plana atmakta. Yıllık oluşturulan bütçelerden arta kalan var ise yangın yatırımı ancak gerçekleştirilmekte.

Bir kere bu bilinç değiştirilmeli, burada yangın güvenliği ile alakalı faaliyet gösteren firmalara çok iş düşüyor. Bunun yanında, işletmelerin bu konuda daha detaylı önlem alması ve yatırım yapması yasalarla zorunlu hale getirilmeli; keza hala günümüzde yangın yönetmeliğiyle alakalı birçok eksiğin bulunduğu kanaatindeyim.

Yangın sektöründeki teknolojik gelişim ise diğer her sektörde olduğu gibi çok hızlı ilerlemekte; zaten standartlar da bu yüzden birkaç senede bir değişmekte. Yeni çıkan yahut güncellenen yönetmelik yahut standartlar ve üretimine geçilen malzemelerle alakalı olarak da yine çalıştığımız firma olan Evenos Yangın aracılığıyla haberdar olmakta ve tesislerimize bu doğrultuda yatırımlar yapmaktayız.

 

Aldığınız güvenlik önlemleri ile bertaraf edilmiş örnekler var mı? 

Bahsettiğim gibi, fabrikamız sürekli yaşayan ve içerisinde yanıcılık oranı yüksek malzemeler bulundurulan bir tesis. Dolayısıyla çoğu fabrikada olduğu gibi biz de zaman zaman bu tarz tehlikelerle karşılaşıyoruz. Yine kısa bir zaman önce elektrik odalarımızdan birinde başlayan yangın tehlikesi, ilgili odada kurulan temiz gazlı söndürme sistemleri vasıtasıyla büyümeden söndürüldü. Burada da kurulan sistemlerin standartlara uygun olarak kurulmasının ve sertifikalı sistemler olmasının ne kadar etkili olduğu görebiliyoruz.

 

Eklemek istedikleriniz var mı?

Önceden de bahsetmiş olduğum gibi, yangın güvenliği konusu işletmeler tarafından kesinlikle geri plana atılmaması gereken ve gerekli yatırımın yapılması gereken bir konu. AEM Motors olarak bu bilincin tam farkındayız ve çalışanlarımızın da bu konuda tam bilinçlendirilmesini kendimize prensip olarak benimsiyoruz. Bu konuda doğru firmayla çalışmanın ve yapılacak eğitimler ile personel bilincinin maksimize edilmesinin, yangın tehlikesini minimize ederek, en çok değer verdiğimiz insan sağlığını güvence altına alacağının farkındayız.