Biyometrik kimlik sistemi

Günümüzde, güvenlik konsepti değişmiş ve şifre, kimlik kartı gibi uygulamalar yerini bireye has özellikler ile kimlik tespiti yapan biyometrik sistemlere bırakmaya başlamıştır.

“Bio” (yaşam) ve “metron” (ölçüm), kelimelerinden türeyen biyometri, biyolojik veriyi ölçme ve istatiksel olarak analiz etme bilimidir. Biyometri, insanları birbirinden ayırt edebilecek fiziksel özellikleri ve sergiledikleri davranışları inceler. Bilişim teknolojisi ile birlikte biyometri genel olarak insan vücudunun, parmak izi, parmak damar izi, retina ve iris, ses, yüz şekilleri, hareketleri gibi özellikleriyle ilgilenir ve bunları doğrulama ve/veya kimlik tespiti için kullanır.

Biyometri, insanları birbirinden ayırt edebilecek fiziksel ve davranışsal özel-likleri inceleyen bilim dalıdır. Ayırt edici özelliğinden dolayı, kimlik belirleme uygulamalarında tercih edilmektedir. Ölçsan olarak yıllardır biyometri teknolojilerinin birçok alanında çözüm ve projeler üretmekteyiz.

Biyometrinin her anlamda hayatımıza girişiyle güvenlik uygulamaları, bireysel doğrulamalar, bir nevi biyometrik imzalarımız ile işlem yapabilme konfor ve güvenliğine sahip oluyoruz. Bunun yanı sıra perakende sektöründe müşteri tanıma, sayma, davranış tanıma, cinsiyet ve yaş ayırt edebilme gibi veriler de kullanılarak anlamlandırılmaktadır.

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi yakın gelecekte biyometri teknolojileri, gündelik hayatımızda çok daha fazla yer alacak, pek çok resmi ve özel işlemlerde kimliğimizi doğrulamak için kullanılacaktır.

 

Biyometrik kimlik sistemi

Bireyin gerçekten “Kim” olduğunu kanıtlamasına olanak sağlar. Ek olarak herhangi bir kart, cihaz, kimlik taşıma ve şifre gibi bilgileri akılda tutma gereksinimleri ortadan kalkar.

Biyometrik kimlik sistemi, unutulması veya başkası tarafından kullanılması söz konusu olmayan bir kimlik onaylama yoludur.

Bu yöntemlerden biri veya isteniyorsa birkaçı birlikte kullanılabilir. Birlikte kullanım, doğrulamanın hassasiyetini ve güvenliğini yükseltir, daha kesin sonuç alınmasını sağlar. Biyometrik tanımada önemli olan, tanıma işleminin başarısıyla beraber ayrıca işlemin gerçekleşme süresidir. Gerçek zamanlı tespit yapmak gerektiğinde bu parametlere en uygun teknik seçilmelidir.

Biyometrik tanıma sistemlerin prensibi; her yöntemin okuyucularıyla alınan verilerin daha önceden alınmış değerlerle karşılaştırılmasıdır. Tanınacak kişiye ait bilgiler okuyucularla bilgisayar ortamına aktarılır. Bu bilgiler özel algoritmalarla veri tabanına kayıt edilir. Kişinin kimlik doğrulaması, okuyucuda anlık okunan verinin, veri tabanındaki bilgilerle karşılaştırılıp eşleştirmesi ile yapılır

 

SGK ve biyometrik kimlik doğrulama

SGK’nın başlattığı uygulamanın yürürlüğe girmesi üzerine, hizmet almak isteyen kişinin Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’ne kayıt olması gerekmektedir.

Kişiler nüfus cüzdanları ile herhangi bir SGK kurumuna gitmeleri halinde yapacakları Biyometrik Kimlik Doğrulama kaydından sonra bir sonraki gelişlerinde herhangi bir bekleme veya kayıt yapma durumu ile karşılaşmayacaklardır

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun özel hastanelerde muayene olan SGK’lı hastaların devlet katkı payını öderken hastanın gerçekten o kişi olup olmadığını tanımlamada kullandığı parmak damar izi ile doğrulama çözümünü, yüzlerce hastanede KİM Pozitif marka cihazımız ve yazılımlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.