CoESS'in 30. yıldönümünde 11.10.2019 ‘da Avrupa Güvenlik Zirvesi 150'den fazla katılımcıyla Roma'da gerçekleşti. Altıncısı yapılan bu yılki zirvede “ Güvenlik Sürekliliği” ve kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik endüstrisi arasında kamu-özel ortaklıkları ihtiyacı ele alındı. Bu amaçla da, CoESS Güvenlik Sürekliliği konusunda bir çalışma başlattı.

Kamu güvenliği konusundaki karmaşık zorlukların çözüme ulaştırmak için katılımcılar işbirliği için birlikte çalışmaya başladılar.

Zirvenin açılışında CoESS Başkanı Marc Pissens, 1989'da Roma'da CoESS'in kuruluşundan bu yana özel güvenlik endüstrisinin çok geliştiğini vurguladı. Bugün Avrupa'da 2 milyon lisanslı özel güvenlik görevlisi, 18 AB Üye Devletinden 23 ulusal birlik, 45.000 özel güvenlik şirketi, vatandaşlarının kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor. Avrupa'da yıllık ciro: 40 milyar Euro'nun üzerinde.

Günlük yaşamda işe gittiklerinde, bir iş gezisi veya tatil için uçarken, en sevdikleri futbol kulübünün maçında, konserde sağlamaktadır.

Diğer bir çok uygulama alanı ile de  özel güvenlik, günümüzün tedarik zincirlerini, kritik altyapısını ve ulaşım ağlarını korumada önemli bir rol oynamaktadır.

Uygulama alanlarında, kamu güvenliği ile çözümlemeye çalıştığımız mevcut zorluklar, toplumun bir bütün olarak bu yeni normale adapte olmasını gerekli kılacaktır: Güvenliğin basitleştirici bir ürün olarak görüldüğü gerçek bir “Güvenlik Sürekliliği” gerekli olacaktır.

Bunu gerçekten başarmak için, özel ve kamu sektörü ortakları acilen birlikte çalışmak zorunda kalacaklardı ve mevzuatın Avrupa'da güvenliği güçlendirmek için uygun çerçeveler yaratması gerekecekti. CoESS, daha esnek bir Avrupa için kısa süre önce yayınlanan 10 tavsiye ile bu yönde önemli adımlar atmaları için Avrupalı ​​politika yapıcılara tavsiyelerde bulundu.

Zirve, FederSicurezza  (İTALYA )Başkanı Luigi Gabriele tarafından yapılan açıklama ile başladı. Ulusal dernekler arasında en iyi uygulamaların değiş tokuşunu geliştirmek ve CoESS’in değerlerinin tanıtımını teşvik etmek için özel güvenlik endüstrisinin AB düzeyinde güçlü işbirliğini istedi. Kalite, güvenlik, uyumluluk ve güven. Aynı şekilde, özel güvenliğin tamamıyla terörle mücadele çabalarında kolluk kuvvetlerine yardım etmeye hazır olacağını da vurguladı. Özel güvenlik, kolluk kuvvetlerinin ve silahlı kuvvetlerin eğitildikleri ve donatıldıkları özel görevlere daha iyi odaklanmalarını sağlamak için izleme ve devriye gibi görevleri üstlenebilir.

Zieveye, ConfCommercio Ulusal Kurulu üyesi Anna Lapini'ye de katıldı ve endüstri perspektifinden ticari operasyonlar için güvenli bir ortam oluşturmaya devam etmenin çok önemli olacağını vurguladı. Yalnızca İtalya'da, organize suç nedeniyle perakende sektöründe yıllık 29 milyar Avro kaybedildiğini söyledi.  Bu konunun önemini vurgulamak için ConfCommercio, İtalya'da Hukuk Günü Kuralını başlattı ve iş operasyonları için güvenli ve güvenli bir ortam yaratmak için paydaşları birlikte çalışmaya başladıklarını vurguladı. Bugün, İtalya'daki 5 girişimciden 4'ü, video gözetim çözümleri ve Özel Güvenlik şirketleri tarafından sağlanan hizmetler de dahil olmak üzere, önleyici önlemlerin alınmasının iyi bir adım olduğunu ifade etti.

Avrupa Komisyonu’nun Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Birimi Başkanı Hans Das da bir konuşma yaptı. Başkan, terör tehdidinin AB’de yüksek olacağını ve maalesef kamu güvenliğine yönelik yeni tehditlere bakıldığında maalesef orada kalacağını vurguladı. Bu nedenle, müdahale stratejilerini buna göre uyarlamak çok önemli olacaktır ve özellikle özel güvenlik, kamusal alanların korunmasında kolluk kuvvetlerinin ve Üye Devletlerin desteklenmesinde önemli rol oynayacaktır. Kendisini, kamu güvenliği ve özel güvenlik arasındaki işbirliğinin şart olduğu konusunda vurguladı.

CoESS Zirvesinde başlatılan Güvenlik Sürekliliği üzerine çalışmaların faydalı olduğuna  inancım tamdır diyerek sözlerini tamamladı.

Zirve 30 yıl gala yemeği ile sona erdi.