Erus Group hakkında bilgi verir misiniz?

Erus Group; kentsel tasarım ve peyzaj, güvenlik teknolojileri, yatırım ve işletme yönetimi, dış ticaret alanında büyüme odaklı olarak dünyanın en önemli üretici ve tedarikçileri ile çözüm ortaklığı sunarak sektördeki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sürekli büyüyen ve gelişen kurumsal bir yapı içinde Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Erus Group; son yıllarda başta Afrika ve Körfez ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde, nitelikli müteahhitlik, danışmanlık, Ar-Ge hizmetleriyle faaliyetleri yürütmektedir. 

Erus Group; stratejik yaklaşım, karar süreçlerine katılım, insana saygı ve sosyal sorumluluk bilincini teşvik eden bir yönetim anlayışına sahiptir. Yönetim anlayışımızın mihenk taşlarından biri de sosyal sorumluluk bilinci ile topluma ve ekonomiye katma değer üretmektedir.

Erus Group’un önemli şirketlerinden biri ERB Teknoloji. ERB teknoloji hangi hizmetleri veriyor?

Erus Group iştiraki olan Erb Teknoloji, güvenlik ve otomasyon sistemleri alanında müşteri odaklı çözüm üreten, yeni teknolojileri takip ederek mevcut sistemlere entegre etmeyi sağlamaktadır. Özellikle güvenilirlik ve ölçeklenebilirliğin en önemli olduğu kamu sektöründeki projelerde uzmanlaşmış bir mühendislik firmasıdır.

Erb Teknoloji komuta kontrol sistemlerinden elde ettiği değerli tasarım ve geliştirme tecrübesi ile yüksek güvenlikli kritik tesis, sınır güvenliği, akıllı şehir güvenliği alanlarında yapmış olduğu projelerle Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri haline gelmiştir.

Güvenlik ve otomasyon sistemleri alanında müşterilerin beklentileri doğrultusunda ihtiyaca uygun tasarım ve entegrasyonlarla en üst seviye farkındalık ve karar destek çözümleri sağlamaktadır.

Erb Teknoloji, yüksek güvenlik gerektiren kamu kurumları güvenliği, sınır ve kent güvenliği,enerji tesisleri ve petrol boru hatları güvenliği, askeri tesis güvenliği, kaçakçılıkla mücadele teknolojileri,akıllı şehir ve çevre güvenlik teknolojileri,radar ve raylı sistemler otomasyonu, siber güvenlik alanlarında çözüm üreterek hizmetler vermektedir.  

Güvenliğin neredeyse her alanında varsınız, güvenlikte trendler nereye doğru gidiyor?

Güvenlik olgusu günden güne daha önemli hale gelmektedir. Başlıktan ilk önce ülke sınırlarının korunması anlaşılmaktadır. Ancak konuyu bu şekilde değerlendirmemek gerekir. Öncelikle yüksek güvenlik ve sınır koruma sistemleri ülke içerisinde korunması gerekli sivil alanlarda da kullanılmaktadır. Örneğin petrol rafineri alanları her zaman özel olarak korunması gereken alanlardandır.

Bu tarz koruma sistemleri özellikle teknoloji ön planda teknik cihazlar ve yazılımların desteği ile yapılmaktadır. Bu sistemler çok önemli ve gerekli sistemlerdir.

Bu sistemlerin özellikleri neler olmalıdır?

Mutlaka bakımı yapılabilir olmalı, teknik servis yapısı oluşmuş ve yenilenebilir özelliklere sahip olmalıdır. Bu konu ile ilgili güvenilir teknik servis yapısının mutlaka kurulmuş olması gerekir.

Sistemler kendi kendini sürekli olarak test etmeli bütün fonksiyonlarının çalışma durumunu kontrol etmeli aksi halde ikaz verebilir olmalıdır. Topladığı verileri kayıt edebilir olmalı ve istendiği zaman raporlama ve kayıtlara tekrardan ulaşılabilir olmalıdır. Arayüzü kullanıcı dostu ve anlaşılır olmalıdır. Bilgi transferini belirli onaylar sonrasında yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Alarm durumlarında ikaz verme özelliklerine sahip olmalıdır. Karar destek alt yapısının kurulabilir olması ve faal olarak çalışır olması gerekmektedir. Gelişmeleri takip edebilmeli ve iyileşme ve gelişime açık olmalı. Alt yapı kurulumu buna göre yapılmış olmalıdır. Yüksek güvenlik sistemleri kurulması gereken bir alan için karar verildiği zaman yapılması gereken bir takım adımlar bulunmaktadır. Farklı sistemlerin entegre çalışması ile yüksek güvenlik sağlayabilirsiniz. Tabii bu konu özel bir konu olduğu için bu konuda uzman firmalardan destek almak çok önemlidir.

Peki nedir bu sistemler?    

                                              
Alandan veri toplamaya yönelik özel sensör sistemleri ve bu sistemlerin bir merkezden veri toplama özelliğine sahip olması gelen bilgileri toplayan, işleyen ve bu bilgileri değerlendirerek müdahale faaliyetleri üreten sistemler, video, veri haberleşmesinin kontrol altına alınma sistemlerinin kurulması şartlara göre değişebilen yani asimetrik tehditlere karşı etkin koruma sağlaması gerekmektedir.

Tüm bu sistemler insansız olarak yapılan güvenlik destek elemanlarıdır. Ancak güvenlik için insanda olmazsa olmaz bir durumdur. Bunun için özel eğitilmiş bir ekip ile çalışmak tüm bu sistemlerin etkinliğini arttırmak için çok önemlidir.

Güvenlik ihtiyacı ve teknolojisinin ulaşacağı noktayı nasıl öngörüyorsunuz?

Her sabah yeni gelişmelerle güne başlıyoruz, Bunlar çoğunlukla politika ve ekonomi ile alakalı oluyor, ancak bu çalışma alanlarını tamamen etkileyen bir şey daha var.

Teknoloji, ülkelerin kimliklerini sadece politik olarak değil aynı zamanda ekonomik ve kültürel olarak da şekillendiren en önemli faktörlerden biridir. Teknolojik ilerleme, gelir seviyelerindeki ve yaşam standardındaki gelişmelerde kilit bir rol oynamaktadır. Teknolojinin yoğun bir ilişki içinde olduğu temel dinamiklerden biri ise küreselleşmedir.

Kapitalizmin yükselişiyle birlikte bilişim teknolojileri, yenilikçilik, ekonomilerin finansal akışlarla entegrasyonu bize bu yakınlığı göstermektedir. Küreselleşen dünyada dijital dönüşüm, teknolojinin ana gövdesi olarak görülüyor. Örnek vermemiz gerekirse insan benzeri robotlar, ordular için tasarlanan robot köpekler Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni teknoloji çağının en büyük kahramanlarıdır. Bu teknolojinin günlük yaşamlarımızda olumlu ve olumsuz etkileri de bulunmaktadır.

Teknolojik gelişmeler küreselleşen dünyanın en önemli parçalarından sadece biri. Yoğun veri akışı ve sosyal medyanın gücü sayesinde teknolojik gelişmelere bizzat yakından hakim olabilmekteyiz. Gelişen robotik düzen ve teknoloji ile birlikte yapay zeka konulu araştırmalarda da artış gözlenmektedir. Bunun sayesinde yeni üretim biçimleri oluşuyor olup bu da küresel ekonomide dengelerin yeniden şekillenmesine sebep olmaktadır. İstihdam piyasasının yeniden şekillenmeye başlaması ile teknolojik gelişmelerin çoğu makineler tarafından ortaya konmaya başlanmıştır. İşçiler, yöneticiler, politikacılar yapay zekanın sadece teknoloji sektöründe değil diğer sektörlerde de olmak üzere insanların işlerine el koyup koymayacağı üzerine daha da fazla tartışıyorlar. Olumlu tarafları kadar olumsuz noktaları da olan dijital dünya, bizi teknoloji üzerine daha da çok düşünmeye sevk ediyor. Yapay zeka ve gelişen teknolojilerin bize daha neler katacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Ama şunu diyebilirim ki teknolojinin limit noktası yok. Bugün bize gelişmiş gelen pek çok şey yakın gelecekte daha da ileriye gidecek. Yoksa 20- 30 sene önce erişimle eve ulaşıp açık kalan doğalgazı kapatabileceğimizi söyleyen olsaydı kimse inanmazdı, ama bu dediğimiz eylem günümüzün çok sıradan bir eylemi haline uzaktan geldi. Gelecekte de şimdi öngöremediğimiz pek çok teknolojik devrim insanlık yararına gerçekleştirilecektir.

Güvenlik hizmetleri de artık entegre bir şekilde verilmeye başlandı. Bunun faydaları ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Güvenlik sistemleri geçtiğimiz yıllarda birçok sistemin ayrı ayrı konumlandırıldığı ve birbirinden bağımsız olarak çalışacak prensiplerde tasarlanmıştı. Ancak teknolojinin gelişimiyle birlikte birçok bileşenden oluşan tek bir büyük yapı mimarisiyle oluşturulan sistemler hem kullanım olarak hem de maliyeti azaltmak anlamında birçok avantajı beraberinde getirmiştir. Mühendislik misyonumuzu bir adım öteye götürerek kullanılan sistemleri güncel hayatımıza entegre ederek sadece güvenlik için değil işlenebilir ve yorumlanabilir haliyle bir çok departmanın kullanabileceği hale getirilebilmektedir.