Perakende sektörüne özel veri destekli ve akıllı güvenlik çözümleri

Öngörülü güvenlik nedir? Suçu gerçekleşmeden tespit etmek mümkün müdür?

Securitas Türkiye’de yaklaşık 20 bin, dünyada 370 binin üzerinde güvenlik görevlisi ile farklı sektörlerde ve görev noktalarında hizmet vermektedir. Hem bugün hem de gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları öngörerek en etkin güvenlik çözümünü üretmek bizim işimiz.

Hepsi yaptıkları görevleri, risk ve olay bildirimlerini kullandıkları akıllı telefonlar aracılığı ile raporluyor ve bu veriler 365 gün 24 saat merkezi sunucularda depolanıyor. Bu verileri anlamlı bilgiye çevirebilmek son derece önemli. Bu amaçla hem globalde hem de Türkiye’de veri analizi üzerine çalışan ekiplerimiz mevcut. Yakın bir zamanda bu verilerin çıktılarını müşterilerimize verdiğimiz hizmete yansıtmaya başlayacağız. Pilot uygulamalar İsveç’te başladı. Ülke, segment, zaman, olay bazlı kırılımlar yapabileceğiz. Örneğin Türkiye’de, Ege Bölgesinde, Aydın ilinde, güneş enerji santrallerinde, yazları, gece 2 ile 4 arasında, hırsızlık olayının çok fazla olduğunu süzebilecek, önlemlerimizi buna göre alarak hizmet kalitemizi ve verimliğimizi arttıracağız.

Öngörebilmek, önceden tespit edip gerekli önlemleri alabilmek güvenlik için son derece önemli. Doğru ve anlamlı veriyi toplayan, yorumlayan, analiz edip iş süreçlerine dahil edenlerin ön plana çıktığı bir döneme tanıklık edeceğiz. Bu verilerden çıkan analizlerle amacımız olayı meydana gelmeden önce tespit edebilmek. Securitas’ın ürettiği ve farklı kaynaklardan elde ettiği veriler belirli alanlarda öngörüler kazanmamıza ve geleneksel güvenlikten öngörülü güvenliğe doğru geçmemize yardımcı oluyor.

Öngörülü güvenlik anlayışımız sayesinde müşterimizle olan ilişkilerimizde ve onların hizmetlerimizi kullanarak yarattıkları artı değerde bir dönüşüm yaşanıyor. Artan veri destekli ve akıllı güvenlik çözümleri sayesinde daha proaktif hareket edebiliyoruz. 

Teknolojinin sağladığı dijitalleşme ile yapay zeka, iş algoritmaları, sanal ve artırılmış gerçeklik sayesinde öğrenilen bilgilere dayanarak güvenlik ihtiyaçlarını öngörüyor ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilen analizler ile geleceğin güvenliğini bugünden şekillendiriyoruz.

Teknolojik çözümler artıyor ancak insana ve bigiye olan ihtiyaç hiç bir zaman son bulmayacak. Geleceğin güvenlik personeli veri toplayan ve güvenlik sağlama kabiliyetlerini artıran sensörler ile donatılacak. Personel aynı zamanda birbiriyle, müşteri sahasındaki teknik donanımlarla ve Securitas Operasyon Merkezi ile bağlantılı olacak. Belli senaryolarda ne yapması gerektiği konusunda ise gerçek zamanlı bilgiyle desteklenecek. Securitas’ın 370 binden fazla güvenlik görevlisinin uzmanlığı katma değer yaratarak her zaman fark yaratmaya devam edecektir.

Perakende çözümlerinizden bahsedecek olursak, ne tür farklı çözümler sunuyorsunuz?

Perakende sektörüne sunduğumuz “Entegre Güvenlik Çözümleri” ile riskleri azaltmak ve maliyet avantajı sağlamakla kalmıyoruz; aynı zamanda mağazalara giren çıkan müşteriyi sayabiliyor, satışların en yoğun olduğu saatleri tespit ederek verimliliği artıracak bilgileri müşterilerimizle paylaşabiliyor, çok satan ya da satış rakamı düşen ürünleri tespit edebiliyor, bu bilgiler ışığında müşterilerimizin yeni pazarlama stratejileri geliştirmesine katkı sağlıyoruz. Sürekli olarak profesyonel ve kişisel gelişim eğitimleri ile donanımı artırılan güvenlik görevlilerimize; perakende sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış olan “İmaj Kapıda Başlar, “Profiling (şüpheli paket, şahıs tespiti) “Sınıf ve Uzaktan Eğitimi”, “Perakende Risk Tespiti” ve “Engellilerle İletişim” eğitimlerini veriyoruz. Bu sayede müşterilerimize de kendi müşterilerinin memnuniyetini artırmaları için destek oluyoruz. Securitas olarak, perakende sektörü özelinde düzenlediğimiz “Masa Başı Tatbikatları” esnasında müşterilerimiz ile bir araya gelerek olası risk senaryolarını değerlendiriyor ve durumlara özel çözümler konusunda müşterilerimizin farkındalığını artırarak perakende sektörünün gelişimine katkıda bulunuyoruz. Mağazalar, alışveriş merkezleri ve zincir marketlerde fark yaratıyoruz.

Perakende sektörüne özel çözümler

Özel güvenlik görevlisi hizmeti

Securitas projelerinde, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun çerçevesinde, teknolojik ekipman ve teçhizatla desteklenen güvenlik görevlisi hizmetidir.

Uzaktan refakat hizmeti

Kişilerin talebi üzerine Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından, kamera sistemi bulunan alanlara uzaktan bağlanılarak, kişilerin güvenli bir şekilde hareket etmesinin, bir noktadan diğerine herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadan ulaşmasının sağlandığı hizmet türüdür.

Adli işlem takibi hizmeti

Mağazalar ve zincir marketlerde meydana gelebilecek hırsızlık, gasp ve diğer cezai, adli ve idari tahkikat yapılmasına neden olacak işlemlerde, Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Savcılık, Karakol, Jandarma gibi kolluk kuvvetlerinde doğabilecek işlerin, hizmetin sunulduğu firma adına takip edilmesi, istenilen her türlü evrak ve belgenin tanzim ve imzalanması hizmetidir.

İtfaiye hizmetleri

Yangın risk analizinin yapılması, yangın çıkmaması için önleyici önlemlerin alınması, yangın çıkması durumunda ne şekilde müdahale edileceğinin önceden sistemleştirilmesi, gerektiğinde ilk müdahalenin yapılması ve “itfaiye mühendisliği” gerektiren süreçlerin birleştirilerek geleceğe dönük risklerin minimize edilmesi, bina ve tesis yangın güvenliği kontrolünün sağlanması, hizmetin temel amaçlarıdır.

Mobil kamera hizmeti

Kurulum gerektirmeyen, geçici süreli güvenlik çözümleri için özel olarak tasarlanmış taşınabilir bir güvenlik sistemi olan Mobil Kamera, AVM bünyesinde değişen ihtiyaçlara göre (konser, etkinlik vb.) ilgili alanlarda kullanılabilir ve Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından bu alan izlenerek gerekli raporlama ve müdahale işlemleri gerçekleştirilir.

Video analizli kamera hizmeti

Önceden tanımlanmış alana bir araç veya kişinin giriş yapması, bırakılan nesnelerin tespit edilmesi ve belirlenen süreden fazla kalınması gibi durumlarla ilgili tanımlanmış senaryolar kapsamında güvenlik ihlallerinin video analiz yazılımları ile tespit edilebildiği hizmettir.

Video ile uzaktan devriye hizmeti

Securitas Uzaktan İzleme Merkezi tarafından, Securitas’ın kurduğu kamera sistemlerine uzaktan bağlanılarak; erişimin sağlanamadığı, ulaşımı zor alanların takibi veya insan hatasının azaltılması maksadıyla ikincil bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda devreye girer. Güvenlik görevlisi tarafından yapılan devriyelere ek olarak, rastgele zamanlarda yapılan uzak devriyeler yerleşkenin kontrolünde yüksek etkinlik sağlar.

Kayıp önleme hizmeti

Perakende sektöründeki ürün ve para kaybının önlenebilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılabilmesi için, Securitas ve mağaza yönetimi tarafından belirlenecek teknolojik ve fiziki çözümlerin iş akışına entegre edilmesi hizmetidir.

İş zekâsı hizmeti

İşletme içerisindeki tanımlı alanların kullanım yoğunluğunun belirlenmesinden, günlük ziyaretçi sayılarının tespitine kadar ticari işletmelere destek olan video analiz çözümleridir. Mağaza önünden geçen kişi sayısı, kaç kişinin giriş yaptığı, satışa dönüştürme oranının ne olduğu, hangi ürünün ne kadar ilgi gördüğü gibi parametrelerin objektif bir şekilde ölçümlenerek firmaların operasyonel verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayan hizmettir. Bu hizmet kapsamında dinamik form uygulamamız sayesinde kayıplara ilişkin verilerin analiz edilmesi ve söz konusu kayıpların azaltılmasına ilişkin tedbirlerin uygun teknoloji ve kadro sayesinde alınması da sağlanmaktadır.