Kritik tesis güvenlik yönetimi

Kritik tesis güvenlik sistemleri standartların üstünde, kapsamlı güvenlik sistemleri olmakla beraber, ticari binalar, devlet daireleri, askeri tesisler, cezaevleri, endüstriyel tesisler ve havalimanları gibi kritik işletmeleri hedef alır. Harici ve dahili tehlikeler ya da resmi kurallar hemen hemen her yerde, etkili bir güvenlik programı gerektirmektedir.

Temel mantık olarak Kritik tesis güvenliği tasarımı, bir bölgede oluşacak kaza ya da güvenlik ihlali, büyük can ve mal kaybına sebep verme ihtimali söz konusu olan lokasyonları hedefler

Yanıcı patlayıcı madde barındıran tesisler, akaryakıt üretim dolum ve depolama tesisleri, enerji üreten ve dağıtan tesisler, kimyasal madde üreten tesisleri, savunma sanayi askeri tesisler, ulaşım ve iletişim sağlayan tesisler ve bunların türevleri olan kamu ve özel kurumlar kritik bölgelerin başında gelir. Bu bölgelerdeki güvenlik zafiyeti ciddi anlamda kayıplara sebebiyet vermektedir.

Herhangi bir kavramın kritik olmasını ise, yine bu kavramın hassaslığı, zarar görebilirliği ya da kesintiye uğratılabilirliği belirler. Bu hassaslığın da bazı seviyeleri vardır. Örneğin; 24 saate varan elektrik kesintisi metropollerde kaos ve terör sebebi iken, petrol boru hatlarındaki 1 haftalık bir kesinti görece daha küçük zararlara neden olabilir. Bu sebeple kritik enerji altyapılarına yapılan saldırılarla verilen zararlar o altyapının kritikliğine göre de değişiklik göstermektedir.

Saldırılarda, Ülkenin planlarına ve amaçlarına verilen zararlar,  bireyler ya da ülkeler için var olan yapıya verilen zarar kadar önem arz etmektedir.

Eşsiz coğrafi konumunun da yardımıyla gelecekte doğu ve batı arasında bir enerji koridoru hatta enerji ticaret merkezi olmayı amaçlayan Türkiye açısından bakıldığında; petrol ve doğalgaz boru hatlarına ya da elektrik iletim altyapısına yapılan saldırılar, uzun vadede Türkiye’ye uluslararası anlamda ciddi bir güç katabilecek yeni boru hatlarının ya da iletim altyapılarının oluşturulmasına karşı da bir engel teşkil etmektedir. Bu sebepledir ki Türkiye’nin dünya enerji arenasındaki hedeflerine ulaşabilmesi için, ‘Kritik Enerji Altyapıları Güvenliği’ konusunda tedbirler alarak amaçlarını da emniyete alması gerekmektedir.

Kuzey Irak ile Azerbaycan’dan çıkarılan petrolü, boru hatlarıyla uluslararası alıcılara ileten ve içinde bulunduğu bölgedeki doğalgaz kaynaklarını da dünyanın en büyük ikinci doğalgaz pazarı olan Avrupa’ya iletmek isteyen Türkiye’de, mevcut iletim hatları üzerinde saldırılar söz konusu olmaktadır. Türkiye’nin çoğunlukla doğusunda son 30 yıldır yaşanan terör eylemleri ise, son yıllarda Türkiye’nin enerji alanında artırmaya çalıştığı rolüyle birlikte, enerji altyapılarına doğru bir değişim sürecine girmiştir.

Proje kapsamında kritik tesisler çevresindeki tüm güvenlik ihlallerini algılayacak, değerlendirecek, görüntüleyecek ve kaydedecek bir güvenlik sisteminin bütünleşik bir yapı içerisinde birbiri ile uyumlu çalışacak şekilde temin ve tesisi amaçlanmaktadır.

ERB Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri olarak akaryakıt üretim dolum ve depolama tesisi olan SOCAR Aliağa Rafineri Tesisinin birçok kritik güvenlik sistemiyle güvenliğini sağlıyoruz. Kritik Tesis Güvenliği kapsamında uzman kadromuzla  Sabit, PTZ, Termal ve Exproof Kamera Sistemleri , Tel Çit Üstü Elektronik Algılayıcı Sistemler,  Yangın İhbar ve Acil Anons Sistemleri, Araç Altı Tanıma Sistemleri, Plaka Tanıma Sistemleri, Yüz Tanıma Sistemleri , Yapay Zeka Akıllı Analiz Sistemleri başlıkları altından yüksek teknoloji çözümler sunuyoruz. Bu sistemlerin tamamının entegre edilerek tek bir noktadan yönetilmesi için komuta kontrol merkez kuruyoruz.

Tesislerin cinsi ne olursa olsun ilk savunma hattı tesislerin çevre sınırlarıdır. Fiziksel koruma planı, tasarım kriterleri ve performans kriterleri baz alınarak, Erb Teknoloji sizi destekleyecek ve elektronik izinsiz giriş algılama sistemlerinde doğru teknolojiyi belirleyecektir.  Erb, çok geniş bir yelpazedeki teknoloji çözümlerini sunar; bunlar sınırlarınızı tarihi bir çitin ötesine geçiren radar video izleme ve tel örgü algılama sensörleri, titreşim ya da mikrodalga gibi, biyometrik sensörler veya elektrostatik teller olabilir.

Tel çit üstü çevre güvenlik sistemleri güvenliğin ilk aşamasını oluşturan ve yetkisiz geçişi algılayan ilk sistemdir. Eğer tehdit tel çitleri tespit edilmeden aşarsa tehdidin tesis içinde tespit edilmesi ve yakalanması arazi derinliği dolayısıyla güçleşiyor. Bu yüzden tel çit üstü çevre güvenlik sistemlerinde süreklilik, güvenlik stratejisi açısından en önemli kriterlerden birisi oluyor.

Kritik Tesisler çevresinde kurulması düşünülen radar tabanlı çevre güvenlik sisteminde nihai amaç herhangi bir saldırı girişiminin erken algılanması ve hareket halindeki canlı cansız objelerin otomatik olarak takip edilmesi ve kayıt altına alınmasıdır.

Termal kamera sistemleri, bir görüntüleme yöntemi biçimindeki gözle görülü olmayan ısının yaydığı enerjiyi baz alarak görüntüdeki genel yapıyı IR enerjisine göre oluşturulmakta olan renk ve şekillerin belirlenmekte olduğu bir görüntüleme sistemidir. Sınır güvenliğinde ve farklı kullanım amaçlarında tercih edilmektedir. Gece veya gündüz olması görüntüde önem arz etmez ve her koşulda ısıyı yayan tüm cisimleri kütlesel olarak yaydığı ısıya göre görüntüler. Aynı zamanda temassız ölçüm cihazları olan termal kameralar, nesnelerin yaydıkları bu görünmez enerjiyi algılar ve elektronik sinyale dönüştürülmesinin ardından kamera ekranın termal bir görüntü biçiminde gösterilir.

Termal kamera sistemler, göz ile görülmeyen ancak oldukça ciddi risklere sebebiyet verebilecek tehditlerin net bir biçimde görülmesine yardımcı olur. Termal kameralar çok daha derin boyutlardaki bilgiler sunarak durumun ciddiyetinin ne denli önemli olduğunu gösterebilir. Gelişen teknoloji sayesinde termal kamera ile ısı değeri ölçebildiğinden birçok alanda kullanım olanağı sunmaktadır. Yangın riski bulunan alanlarda belirlenen düzeyin üzerinde ısı artışı olduğu anda vaziyet sistem tarafından tespit edilip, gerekli alarm uyaranları ile bilgilendirme yapılır. 

Yılın her gününde ve her saatinde faaliyet gösteren sanayi tesisleri gerek çevre güvenlik, gerek imalat güvenliğine yönelik belirli ve uygun ekipmanları vasıtası ile stabil olarak işletme takibi yapılabilmektedir.

Bu tarz sistemler, İşletmelerdeki çalışma dinamiklerinde karşılaşılacak, tehlike barındıran kazaların önlemi ve önceden müdahalesi için can ve mal kaybını minimum seviyeye indirmek için tasarlanmışlardır.

Ex proof kamera tehlikeli ve patlama tehlikesi olan bir ortamda kullanılabilen özel muhafazaya sahip, patlamaya karşı korumalı özel bir kameradır. Kameraların en önemli özelliği, patlamaya karşı dayanıklı oluşları değil, kameranın mekanik  ve elektronik aksamının patlamaya neden olmayacak şekilde tasarlanmasıdır. Patlamaya karşı korumalı kamera modelleri ortamı çevreleyen gazların veya tozun tutuşmasını önlemek için tasarlanmıştır.
Normalde, kıvılcımlar için endişelenmemiz gerekmez. Örneğin, ev tipi bir lamba anahtarı, anahtarlama sırasında küçük ve zararsız bir görünür kıvılcım yayabilir. Sıradan bir atmosferde, bu kıvılcım herhangi bir soruna yol açmaz, ancak ortamda yanıcı bir buhar varsa, kıvılcım bir patlamaya neden olabilir. Patlayıcı ortamlar petrol ve gaz tankerleri, kimyasal işleme tesisleri, hastane ameliyathaneleri, uçak yakıt ikmali, kömür madeni veya petrol rafinerileri, kanalizasyon arıtma tesisleri, tahıl işleme, şeker rafinerileri ve baskı endüstrisi gibi bir çok yerde bulunabilir. Bu ortamlar, aseton, propan, metan, hidrojen veya kömür tozu gibi yanıcı gazlar içerebilir.

• Kaza Önleme:  Bir felaketle baş etmenin en iyi yolu, olayın gerçekleşmemesini sağlamaktır. Güvenlik kameraları, uygulamaları gerçek zamanlı olarak gözlemlenebildiğinden daha fazla güvenlik sağlar. Video analizleri, kameralar tarafından belirli tehlikeli eylemler gözlemlendiğinde canlı yayının görüntülenmesini sağlayabilir.

• Güvenlik: Terörizm ve diğer şiddet içeren suçlarla dolu bir dünyada, tehlikeli materyallerle uğraşan şirketlerin sabotajlara karşı yüksek güvenlik önlemleri almaları gerekmektedir. İzlenen video, diğer güvenlik önlemlerinin tatsız bireyi hassas alanlardan uzak tutamaması durumunda, eylemdeki bir kötü adamı yakalamaya ve bir felaketi önlemeye yardımcı olabilir.

• Uzaktan Erişilebilirlik: Video yayını hem canlı hem de kayıtlı olarak herhangi bir yerden görüntülenebilir. Bu, kameraları sürekli izleyen bir güvenlik görevlisi bulundurmak zorunda olmadığınız anlamına gelir. Acil bir durumda, HD kameralar nelerin olup bittiğine dair net bir görüş açısı sunar.

• Video Oynatma: En kötü senaryoda, patlamaya dayanıklı kamera, felaketten sonra bile çalışır halde olacaktır. Kameranın çalışır olması, neyin ters gittiğine dair bir açıklama sağlayabilir ve olayın tekrar olmasını önlemek için gelecekteki güvenlik önlemleri için bir temel sunabilir.

Patlama korumalı kameralar nerede kullanılır?

Oldukça tehlikeli maddeleri içeren herhangi bir senaryoda patlamaya dayanıklı güvenlik kamerası modellerinden yararlanabilir. Örneğin, şirketiniz LNG'nin (sıvılaştırılmış doğal gaz) taşınmasıyla ilgileniyorsa, kamerada güvensiz bir uygulamanın yakalanması ve hemen rapor edilmesi, can kaybıyla sonuçlanabilecek olası bir felaketi önleyebilir.

Teknolojinin için diğer uygulanabilir uygulamalar şunları içerir:
• Petrol veya gaz platformları, sondaj kuleleri veya tankerleri
• Rafineriler
• Boru hatları
• Askeri tesisler
• Kimyasal veya farmasötik bitkiler
• Tehlikeli endüstriyel üretim ortamları

Tehlikeli operasyon türünden bağımsız olarak, patlamaya karşı korumalı kameralar en değerli ve yeri doldurulamaz varlıklarınız olan çalışanlarınızın yaşamları dahil, değerli varlıklarınız için üstün bir koruma sunabilir.

Seslendirme ve acil anons sistemleri, binalarda müzik yayını ve acil durumlarda insanların tahliyesi için kullanılırlar. Müzik yayınında amaç insanların bulunduğu hacimlerde hoş bir ambians sağlamak iken, acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamaktır.

Araç Altı Görüntüleme (Tarama) Sistemi - AAGS, güvenlik gereksiniminin yoğun olduğu askeri birimlerde, kamusal kurumlarda ve güvenliğine önem veren özel kuruluşların giriş kontrol noktalarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir güvenlik sistemidir. 

Yerleştirildiği araç giriş kontrol noktalarında araçların tanınmasını, altlarının kontrol edilmesini, elde edilen araç altı görüntülerinin daha önceki geçişlerine ait görüntülerle operatör tarafından karşılaştırarak farklılıkların tespit edilmesini, ekrana gelen bilgiler ışığında Onay/Ret kararının verilmesini, girişlerin kayıt altına alınması ve raporlanabilmesini sağlar. 

Herhangi bir aracın plakasından, belli bir zaman aralığındaki geçişleri, alt görünümleri, kullanıcı bilgileri vb. daha bir sürü detay sorgulanabilir.  Araç altı görüntüleme sistemine, kollu bariyer, mantar bariyer ve yol kesici - blok bariyer (Road Blocker) entegrasyonları geçiş senaryosuna göre  yapılabilir.
Günümüzde çok sayıda teknoloji tedarikçisi olması nedeniyle, tüm bu çelişkili detaylar arasında yol almak ve kendinize özgü gereksinimleriniz en iyi çözümü seçmek güçtür. Bu yüzden Erb Teknoloji güvenlik çözümleri olarak, size daha derin ve daha stratejik bir ilişki sunar. Size sadece bir ürün sunmaktansa gereksinimlerinizi gerçekten anlamak için sizinle birlikte çalışır ve yüksek teknolojiler kullanarak tamamen size özel ve entegre bir çözüm geliştiririz.  Geniş bir yelpazedeki endüstrilerde edindiğimiz deneyim, sizin gereksinimlerinize özel çözümler tasarlamamızı sağlar.

İster mevcut bir tesisteki sistemleri yeniliyor olun, ister sıfırdan yeni bir sistem tasarlıyor olun, tüm güvenlik teknolojilerinizi ve süreçlerinizi sorunsuz çalışan tek bir operasyon altında birbirine bağlayan güçlü platform yaratabiliriz.

Açık platformumuz çevreye yetkisiz giriş algılama, erişim kontrolü, video izleme, can güvenliği, süreç kontrolü, bina yönetimi, İnsan kaynakları ve diğer sistemleri daha iyi performans, güvenilirlik ve işletme kolaylığı için rahatça entegre etmemize olanak tanır.

Entegrasyon tek başına yüksek performans sağlamaya yetmez. Kritik durumlarda, operatöre büyük resmi hızlı ve doğru şekilde kavramalarına yardımcı olan doğru verilerin sunulması gerekir.

ERB Teknoloji, Kritik Bölge Güvenlik Sistemleri alanında tüm sistemi tek bir işletim sistemi altında çalışmasını ve uzaktan kontrol edilebilmesini sağlar. Müşterinin alan farkındalığına sahip olmasına olanak tanır.  Bunun taşıdığı kritik önem algılama seviyesini artırmasına olanak tanımasıdır. Bunun da daha önemlisi acil durumlara müdahale yeteneğini de arttırmasıdır.