Fabrikalar, petrol rafinerileri, termik/doğalgaz/hidroelektrik enerji santralleri, petrokimya tesisleri, tekstil üretim tesisleri, atık dönüşüm tesisleri, ahşap/plastik imalathaneleri gibi endüstriyel tesisler başlığı altında gruplayabileceğimiz ortamların her birinin kendine has farklı ortam özellikleri ve zorlu işletme koşulları mevcuttur. Bu yüzden bu gibi endüstriyel tesislerde çalışan insanların can güvenliğinin sağlanması ve tesisin güvenliğini sağlama amaçlı sistemlerin tasarımı ve kurulumunda, bu tesislerin bulunduğu koşullar ve ortam özellikleri büyük önem arz etmektedir.

Saadet Gıda, 1996 yılında başlamış olduğu gıda imalatına, 2011 yılında Aknişasta, 2012 yılında ise Kokolin Çikolota ve Aras Gıda’yı bünyesine katarak büyüyerek yoluna devam etmektedir. Firma, 2017 yılında 45.000 metrekarelik yeni üretim tesisinde çalışmalarına başlamıştır. Firma, yeni üretim tesisinde, zayıf akım sistem entegratörü olarak firmamız Nemesis Elektronik Sistemler’i tercih etmiştir. Bu üretim tesisinde, son teknolojiye sahip Bosch marka yangın algılama ve ihbar, acil anons ve seslendirme, kartlı geçiş ve güvenlik, IP CCTV ve tüm bu sistemlerin tek bir çatı altında toplandığı entegre güvenlik çözümü olan Bosch BIS (Building Integration System) kurulumları yapılmıştır.

EN 54 standartlarına tam uyum

Yangın algılama ve ihbar sistemi ile acil anons ve seslendirme sistemi, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51.5 m’yi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir. Yangın yönetmeliğine uygun olarak tasarımı yapılan bu tesiste yangın algılama ve ihbar sisteminde 1000 civarında algılama ve kontrol noktası, acil anons ve seslendirme sisteminde EN 54 standartlarına uygun Bosch Paviro serisi merkez donanım ve 750’ye yakın saha ürünleri ile kurulumu yapılmıştır. İş güvenliğinin çok önemli olduğu bu tesiste aynı zamanda anons sistemi ile önemli noktalarda iş güvenliği ile ilgili de otomatik olarak anonslar yapılmaktadır.

Video analiz yeteneğine sahip kameralar devrede

Endüstriyel tesislerin özel güvenlik ve işletme risklerinin minimize edilmesi amacıyla kullanılan IP CCTV ve kartlı geçiş ve güvenlik sistemleri, işletme güvenliği, işletme içerisinde çalışanların kontrolü, güvenli şekilde hareket etmeleri, belirlenmiş alanlara girişlerin kontrol altına alınması ve raporlanması adına vazgeçilmez çözümler üretilmesi gerekmektedir. IP CCTV sisteminde, tamamı video analiz özelliğine sahip 190 adet yüksek çözünürlüklü Bosch kamera ile üretim alanları, yükleme rampaları ve tesis çevresi güvenliği üst seviyede sağlanmıştır. Kartlı geçiş ve güvenlik sisteminde, tesisin gıda üretim alanı olması göz önünde bulundurularak yaklaşık 90 kapıda geçişlerin kontrollü olarak sağlanması amaçlanmıştır.

Bosch BIS (Building Integration System) Bina Entegrasyon Sistemi, kartlı geçiş, video gözetim, yangın algılama, genel seslendirme sistemleri gibi farklı Bosch güvenlik alt sistemlerini tek bir platformda yönetmeye yönelik bir yazılım çözümüdür. Saadet Gıda Fabrikasında, kurulan tüm bu sistemler Bosch BIS (Building Integration System) Bina Entegrasyon Sistemi ile tek bir platformda toplanmıştır.