Türkiye’deki ISPS uygulamaları

Öncelikle Evyapport Limanı hakkında bilgi alabilir miyiz?

Evyapport İzmit Körfezi, Kirazlıyalı mevkiinde 2003 yılında kurulmuştur. Limandan, D-100 ve TEM otoyollarına doğrudan bağlantı sağlanabilmekte olup İstanbul - Ankara demiryolu hattına iltisak bağlantısı ile de İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Ankara, Düzce, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir ‘de ki endüstri merkezlerine kolay ulaşım imkanına sahiptir. Toplam 265.000 m2 alana, 1.171 m. yanaşma yerine ve min. 16 m. su derinliğine sahip olan limanda Konteyner Terminali, Sıvı Terminali ve Genel Yük Terminali hizmetleri verilmektedir. Evyapport , Konteyner Terminalinde 855.000 Teu/Yıl konteyner elleçleme kapasitesi, 4 SSG vinç , 5 MHC vinç, 26 RTG vinç, 6 Konteyner istifleyici ve 52 Terminal çekicisi ile uluslararası standartta 7/24 hizmet vermektedir. Sıvı Terminalinde 910 m3 ’den 4.300 m3 ‘e kadar değişen boyutlardaki 36 adet tankla,  müşterilerine 1.000.000 Ton/Yıl elleçleme kapasitesi sunan Evyapport, hayvansal ve bitkisel yağ alanında Marmara Bölgesi’nin en yüksek kapasitesine sahiptir.

Evyapport, İstanbul Anadolu Yakası, Dilovası ve Gebze Organize Sanayi Bölgelerine olan stratejik yakınlığının yanı sıra Liman içerisine dahil edilen demiryolu bağlantısı sayesinde, İstanbul - Ankara ve İstanbul - Eskişehir ana demiryolu hattına bağlanarak müşterilerine düşük maliyetli ve güvenilir demiryolu ulaşım olanağı sunmaktadır.

ISPS Liman güvenliği konusunda söyleyecekleriniz nelerdir?

ISPS kod ile denizcilik sektörüne güvenlik kavramı getirilmiş; Denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla gemi ve liman tesislerinin güvenliğine yönelik olarak 1 Temmuz 2007 tarihinde ISPS Kod un Türkiye de uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu tarihten önce her liman tesislerinin kendi hassasiyetine bağlı olarak yürütülen güvenlik hizmetlerine minimum kriterler getirilerek bir standart sağlanmıştır. Güvenlik tehditlerini tespit etmek ve uluslararası ticaretle iştigal eden gemileri ve liman tesislerini etkileyen güvenlik eylemlerine karşı önleyici tedbirler alma hedefiyle her geçen gün gelişerek ticaretin içinde kabul edilebilir bir uygulama haline gelmiştir.

ISPS Liman güvenliği algısı Türkiye’de tam anlamıyla yerleşti mi?

ISPS’in Türk limanlarındaki uygulamalarının iyi seviyede olduğunu söyleyebilirim. Tabiiki her sistem gibi ISPS uygulamalarının geliştirilmesi, daha üst seviyelere çekilmesi ile ilgili alacağımız çok yol olduğuna inanıyorum. ISPS’in Türkiye’deki limanlarda uygulanmaya başladığı ilk yıllarda maalesef birçok kurum ve kuruluş ISPS Kod tan bi haberdi. Artık ISPS dediğimizde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar aynı şeyi anlar hale geldi. ISPS Kod un Türkiye de kabul edilebilir şekilde yaygınlaştırılmasında uygulanan yöntem örnek bir uygulamaydı diyebilirim. Özellikle RSO’ların bu süreçte üstlendikleri rolü çok önemliydi ve tüm tarafların kabul edebileceği yöntemlerle sistemin Türkiye de yerleştirilmesinde çok önemli rol oynadılar.

Dünyadaki örnekleri göz önüne alırsak liman güvenliği konusunda Türk limanları hangi aşamada?  Türk limanlarının güvenlik açıkları var mıdır?

Tabiiki her sistemin bir takım açıkları vardır. Lakin Türkiye’deki ISPS uygulamalarının dünya ortalamalarının üstünde olduğunu söyleyebilirim. Gerek kamu gerekse işletmelerin bu konudaki hassasiyeti üst seviyelerde.

Ayrıca ISPS haricinde güvenlik için uygulamalarınız var mı?

5188 Sayılı Kanun kapsamında hazırlanan koruma planımız bulunmaktadır. Ayrıca mülki idare ile koordineli hazırlanan, sabotajlara karşı koruma planı ve acil durum planları mevcut olup periyodik olarak tatbikatlar yapılmaktadır. 

Bu kadar yoğun çalışılan bir noktada güvenlik önlemleri ciddi mesai isteyen bir iş haline geldi.  Bu zor ve önemli işi nasıl hayata geçiriyorsunuz?

Kalite Yönetim süreçlerimizi uyguluyoruz. Güvenlik personelinin göreve yönelik eğitimlerine önem veriyoruz. Sürekli takip ve kontrol sistemini uyguluyoruz ve gerektiğinde genel kolluk kuvvetleri ile irtibata geçerek ihtiyaç durumunda genel kolluktan destek alıyoruz. 

Özel güvenlik personeli kendi personeliniz mi? Dışardan hizmet alıyorsanız nedeni nedir?

Hayır dışardan hizmet alıyoruz. Özel Güvenlik ile ilgili yasal sürecin hizmet aldığımız firma üzerinden yapılmasını sağlıyoruz. Bu sayede özel güvenlik konusunda proaktif yaklaşımı, profesyonel ve kurumsallaşmış yapısı olan firmanın, personelin ihtiyaç duyduğu eğitim ve diğer hususları süratle tamamlamasını izliyoruz. Şu an Tepe Savunma A.Ş. firması ile çalışıyoruz.  

Konuyu sadece gemi yangını ile sınırlamazsak konteynerlerde meydana gelebilecek olası olayların önüne nasıl geçiliyor?

7/24 kamera sistemi ile izleme yapıyoruz ve olası bir yangın ihtimaline karşı yangın ekibini kara yangınları konusunda da eğitip tatbikatlarla pekiştiriyoruz. Gerektiğinde yerel yönetim itfaiye ekiplerinden de destek alıyoruz.

Tehlikeli maddelerin  taşınması sırasında alınan güvenlik önlemleri ile ilgili bilgi verir misiniz?

Öncelikle tehlikeli maddelerin taşınması sırasında ilk olarak aldığımız tedbir; tehlikeli yük elleçleme operasyonlarında görev alan personelimizin IMDG Kod ve gerekli tüm eğitimlerini almasını sağlamak ve bu eğitimleri almamış olan personelin operasyonların yapıldığı alanlara girişi engellemektir.

Operasyonlar öncesi, sırası ve sonrasında; talimat ve prosedürlere tam uyum sağlanmakta, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında İSG yanı sıra ayrıca çevresel önlemlerde alınmaktadır.

Olası yangın, doğal afetler, döküntü, gibi acil durumlarda, acil durum eylem planlarımız doğrultusunda, üst seviyede emniyet tedbirleri alınmak suretiyle olaylara müdahale edilmektedir.

Liman işletmemizde, sorumluluk alanı dâhilinde tehlikeli kargoların riskini önemli düzeyde arttırabilecek olumsuz hava koşullarında taşınmasına kesinlikle izin verilmemekte ve bu doğrultuda Liman işletmemizde fırtına ihbar ekibi oluşturulmuş olup bu tür olumsuz hava koşulları öncesinde tüm ilgili birimler bilgilendirilerek gereken tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.

Ayrıca Liman İşletmemizde, tehlikeli kargoların taşınmasında mevzuata uygun bir şekilde testleri yapılmış iş makinesi ve ekipmanlar kullanılmakta ve yalnızca deneyimli kişilerce kullanılması sağlanmaktadır.

Buna ilave olarak liman İşletmemizde, tehlikeli kargoların taşınmasında görev alan tüm görevlilere yeterli miktarda standartlara (CE/EN) uygun koruyucu ekipman temin edilmekte ve kullanılması sağlanmaktadır.”

Milyonlarca ton yükün nakledildiği bir limanda hırsızlıkların önüne nasıl geçiliyor?

Etkili izleme ve etkili giriş-çıkış kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontrol sürecini ise Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışarak gerektiğinde de genel kolluk kuvvetlerinden de destek almak suretiyle sağlıyoruz. 

ISO 28000 ile ilgili faaliyetleriniz var mı?

Uluslararası Standartlar çerçevesinde ISO  28000 ile ilgili çalışmalarımızı başlattık ve Mayıs 2019 döneminde belgelendirme çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz.

Son olarak ilave etmek istediğiniz bir konu var mı?

X-Ray, kamera, tanımlama sistemleri ve iletişim sistemlerindeki yeni gelişen teknolojiyi  ve gelişmeleri yakından takip etmekteyiz.  Sürekli iyileştirme ve ortak akıl anlayışımız ile gelecek ihtiyaçlarımızı gecikmeden planlıyoruz ve hayata geçiriyoruz.