Ulaşım güvenliği için plaka tanıma sistemi

Plaka tanıma sistemi nedir?

Plaka tanıma sistemi kameralardan elde edilen araç görüntüsünün üzerinde plaka bölgesi tespit edilerek ve ayrıştırılarak, plaka üzerinde bulunan karakterlerin optik karakter tanıma (görüntü işleme) yöntemleri ile okunması işlemidir.

Projeye göre değişik uygulamaları olup, uygulamaya özel algoritma ve donanım yapısının bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir sistemdir.

Otoyol plaka tanıma sistemi

KGYS (MOBESE) projelerinde kullanılmaktadır. Emniyet teşkilatının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen sistem çalıntı ve aranan araçların yakalanmasına olanak sağlamaktadır.

Otoyol uygulaması karayolunda seyir halinde bulunan araçların Plakalarının tanımlanmasına yönelik geliştirilen bir yazılımdır. Sistem karayolları şeritlerine yerleştirilen kameralar sayesinde alınan görüntüler üzerinde tanımlama yapmaktadır.

Tanımlanan araç plakaları veri tabanına kayıt edilmekte ve sorgulanabilmektedir. Aranan araç sorgulamaları Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanından kolluk kuvvetleri tarafından yapılabilmektedir. Sorgulanan araç plaklarına ait olası bir ihbar durumunda, sistem sesli ve görsel bir biçimde uyarı vermektedir.

Otoyol plaka tanıma sistemi, yerleşim yerlerine giriş çıkış yapan araçların kontrolünü, trafik yoğunluğunu, trafik akışını sağlamak ve denetlemek için özel olarak tasarlanmıştır.

Plaka Tamıma Sistemi sayesinde şehre giren-çıkan araç sayısı, saatler arası yoğunluk tespiti yapılmasını sağlanır.

Günümüzde gelişen yazılım teknolojisi ile araçların sadece plakaları değil, tip, marka ve renkleri de tespit edilebilmektedir. Bu özelliğin aranan (ihbarlı) araçların yakalanmasında Emniyet Teşkilatına büyük fayda sağladığı düşünülmektedir.

Otoyol plaka tanıma sistemi faydaları

** Şehir giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulması, şehir güvenliği

** Çalıntı veya aranan araçların takibi ve sorgulanması

** Karayollarının araç yoğunluk ölçümleri

 ** Karayollarının stratejik ulaşım analizlerinin yapılması

 ** Otoyola kurulan kameralardan geçen araçların EGM veri tabanı (POLNET) veya yerel veri tabanından sorguları yapılarak çalıntı veya aranıp aranmadığına yönelik işlemlerin otomatik yapılması ve bu sorgulamalara bağlı olarak aranan bir aracın merkezde görüntülü ve sesli olarak uyarı vermesi

** Kameralardan geçen bütün araçların kayıtlarının tutulması (Plaka, Tarih, Geçtiği Nokta)

** Karayollarının stratejik ulaşım analizlerinin yapılması ve buna bağlı olarak gerekli değerlendirme ve planlamaların yapılabilmesi.

Otoyol plaka tanıma sistemi kullanım alanları

** Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

** Jandarma Komutanlıkları

** Emniyet Müdürlükleri

** Karayolları Bölge Müdürlükleri

** İl ve İlçe Belediyeleri

Plaka tanıma sistemi hız koridoru (Ortalama hız ihlal tespit sistemi) nedir?

Otoyol üzerinde belirli noktalara sabit mesafeli Plaka Tanıma Sistemi kameraları yerleştirilir. Birinci noktadan giriş yapan aracın hız ve zaman bilgisi çekilen araç fotoğrafı ile birlikte hafızaya alınır, araç ikinci noktadan geçiş yaptığı anda aynı bilgiler yeniden alınır ve gidilen mesafe, iki nokta arasında alınan zamana bölünerek ortalama hız tespit edilir. Sistem sadece iki nokta arasında sınırlı kalmayarak değişik mesafelere ilave edilen yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kameraları ile genişletilebilmektedir.

Hız koridoru uygulaması, tek ve belirli bir nokta üzerinden yapılan hız ölçüm sistemlerine göre daha iyi sonuçlar verir. Genelde radar hız ölçüm noktaları sürücüler tarafından tespit edilir ve taşıtlar bu noktaya geldiğinde yavaşlar. Ana arter yollarda belirlenen iki veya daha fazla nokta arasında hız koridoru uygulaması yapılarak sadece ilgili noktada değil uzun bir mesafede hız ölçümü yapılmış olur.

Hız koridorunun diğer hız ölçüm sistemlerine göre üstünlükleri

** Belirli bir nokta üzerinden hız ölçümü yapan sistemlerin yeri öğrenildiğinde sürücü sadece bu noktada yavaşlar.

** Hız koridoru sürücülerin hız sınırlarına uzun mesafelerce uymasını sağlar ve adapte eder.

** Hız koridorunun kurulmuş olduğu ana yollar sistem merkezinden canlı olarak izlenebilmektedir. Hız koridoru plaka tanıma sistemi teknolojisi ile uygulandığı için yol üzerinden geçen tüm araçların fotoğrafları çekilir ve sistem aynı zamanda aranan araçların yakalanmasına yardımcı olmuş olur.

** Hız koridorunun kurulduğu yollar üzerinde araç sayımı ve yoğunluk ölçümleri de yapılabilmektedir.