Akıllı ve güvenli şehirlerin arkasındaki Türk teknolojisi

İnsan, şehir ve ülke güvenliği artık hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmekte ve güvenlik kaygıları da her geçen gün artmaktadır. Ülkelerin iş birliklerinden, etkileşiminden ve bağlılıklarından güç alan küreselleşme, sorunların da küreselleşmesine neden olmuştur. Bu da güvenlik anlayışında köklü değişikliklere sebep olmuş ve ülke güvenliğinden uluslararası güvenliğe dönüşerek güvenliğin boyutunu genişletmiştir.

Güvenlik alanında yaşanan bu köklü değişime en iyi cevabı akıllı şehirler vermektedir. Akıllı şehir terimi; güvenli ve akıllı binalardan merkezi güvenlik yönetim sistemlerine, ulaşımdan kamu güvenliğine kadar birçok fonksiyonu barındıran, insan ve altyapı odaklı şehirler anlamına geliyor.

Bilginin ve verinin anlık paylaşımı şehirdeki birçok sorunun daha ortaya çıkmadan engellenebilmesine olanak tanıyor.

Özellikle sensörler, kameralar ve benzeri donanımlar aracılığıyla toplanan verilerin hızlı bir şekilde tek noktada toplanması ve analiz edilmesi suç ile mücadelede artık yerel yöneticilere ve kolluk kuvvetlerine çok daha etkin olanaklar sağlıyor.

Akıllı şehirler için entegre çözümler

Tüm bunları gerçekleştirebilmek için birçok sistemin entegre bir şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Türk mühendisler tarafından Proline Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen ve mevcut sistemlerle entegre olabilen sahip Akıllı Güvenlik Yönetim Sistemi yazılımı iSIM, hem şehir güvenliğinde hem de yüksek güvenlik gerektiren alanların güvenliğinin sağlanmasında kullanılabiliyor. iSIM ile marka ve platformdan bağımsız bir şekilde sensörlerden alınan veriler işlenebilmekte ve bu şekilde temelde farklı sistemlerin entegrasyonu sağlanabilmektedir. Aynı zamanda şehirleri “Akıllı ve Güvenli Şehirler” kriterlerine uygun güvenlik seviyesine yükseltmek ve tek bir noktadan merkezi yönetim sağlamak mümkün olabilmektedir.

Doha’nın güvenliği tek merkezden yönetiliyor

Geçtiğimiz yıllarda, Katar’ın başkenti Doha’yı “Akıllı ve Güvenli Şehirler” kriterlerine uygun güvenlik seviyesine taşıyabilmek için yaklaşık 200 km fiber optik altyapı üzerine güvenlik kameraları, sensörler ve video analitik sistemleri içeren güvenlik çözümümüzü konumlandırdık. Ayrıca sistemin komuta & kontrol merkezinde çalışan akıllı yazılım ile desteklenmesini sağlayarak projeyi Katarlı yetkililere başarıyla teslim ettik. Böylece, “Tala’a” olarak adlandırılan proje ile Katar’ın başkenti Doha’nın güvenliğinin tek bir merkezden sağlanması mümkün oldu.

Diğer taraftan; iSIM’i yeni eklediğimiz entegrasyonlar ve geliştirilen özelliklerle Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında da kullanılabilen bir platform haline getirdik ve bu çalışmalarımız, 1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde “Ulaşımda Aklın Yolu Sektöre Katkı Ödülü”ne de layık görüldü.