Para ve kıymetli eşya taşımacılığında özel güvenliğin rolü

Her geçen gün dünyada ve ülkemizde büyüyen özel güvenlik sektörünü bir güvenlik endüstrisi olarak görmek ve bir güvenlik mühendisliği alanı gibi algılamak gerekiyor. Son 20 yılda dünyada artan güvenlik kaygısı ve ihtiyacına paralel olarak özel güvenlik endüstrisinde çalışanların sayısının 20 milyonu geçtiği görülmektedir.

Özel güvenlik okullarda eğitim ve okul güvenliğini sağlarken caddelerde, parklarda ve bahçelerde devriye geziyor, değerli eşyaları taşıyor, kritik altyapıları koruyor, havaalanları, metrolar, demiryolları ve diğer ulaşım sistemlerinde güvenlik sağlıyor, alarm aktivasyonlarına karşılık veriyor, izleme sistemlerini yönetiyor, düzen sağlıyor. Kamu etkinliklerinde kolluk gücüne destek ve hizmet veriyor. Kamunun güvenlik alanına harcayacağı bütçeye önemli ölçüde katkı sağlamış oluyor.

Günümüzde “mal canın yongasıdır” sözü doğrultusunda mal varlığını korumak içinde sorumluluklar üstleniyor.

Para ve kıymetli eşya taşımacılığı da ticari yaşamın bir kayıp ve zarara uğramaması için güvenli bir iklime ihtiyaç duyuyor. Bu değerlerin güvenli olarak taşınması ve yerine ulaşması da detaylı bir güvenlik prosedürünün ve stratejisinin uygulanmasını gerekli kılıyor. Bu durum özel güvenlik yöntem ve uygulamalarının bilgi, uzmanlık ve teknoloji ile desteklenmesinin zorunlu olduğunu gösteriyor.

Bu açıdan bir projeksiyon yaptığımızda branş olarak; nakit taşıma ve teslimat, banka ve finans kurumları, kuyumculuk ve mücevherat, tedarik zincirleri, organizasyonlar, nakit işleme, ATM’ler, elektronik kilit sistemleri, kargo ve lojistik vb. gibi kıymet ve varlık unsurlarının sorumluluğunu taşıyan güvenlik personelinin önemi günümüzde daha da öne çıkıyor.

Para ve kıymetli eşya taşımacılığı işleyişi içerisinde; fiziki güvenlik önlemleri, elektronik güvenlik önlemleri ve bütün bunların koordinasyonunu sağlayan özel güvenlik görevlileri önemli bir misyonu üstlenmiş durumdadır. Burada eğitim, denetim ve deneyim tüm süreçlerin aksaksız işlemesi yönünden olmazsa olmaz önemdedir. Özel güvenlik görevlisi; fiziki ve mental olarak sürekli aktif olmalıdır. Örnek olaylardan hareketle daha önce gerçekleşmiş problem ve çatışmalar, çözümleri ile işlenmiş suçların analizi, belge ve görseller, test ve değerlendirmeler ile sürekli eğitim ve denetime tabi olmaları gerekmektedir.

Görev yeri ve yakın çevresi ile operasyonel süreçte; personele ve müşterilere yönelik saldırı, hırsızlık, gasp, tehdit, şantaj, dolandırıcılık ve darp olayları, görev alanına yönelik silahlı soygunlar, görev yeri önünde bekleyen kıymetli eşya ve para nakil araçlarına yönelik saldırılar, ATM’lere yönelik saldırı ve dolandırıcılıklar, şube varlıklarına yönelik şiddet, saldırı, vandalist ve terörist hareketler, yangın, sel, deprem gibi doğal afetler ve toplumsal olaylar özel güvenlik görevlilerinin hazırlıklı olması gereken olaylardır.

Bu doğrultuda;

** Güvenlik paydaşları olan üst yönetim, personel ve diğer çalışanlar ile özel güvenlik yapılarının eğitimi, hizmet alanlarının belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması,

** Yönetim ve operasyon güvenliği ile ilgili personel seçimi ve eğitimi yönünde sorumlulukları tanımlamak, sürdürülebilir formatların oluşturması,

** Eğitim Programlarının uygulanması ve operasyonel kıymetlendirme için eğiticilerin eğitilmesi,

** Bilgi güvenliği politikasının tayini, bilgi güvenliği risk yönetimi, güvenlik olay ve işlem yönetimi, müşteri bilgi ve kıymetlerinin korunması, iletişim sistemlerinin korunması, ATM güvenliği eğitim ve planlarının hazırlanması,

** Özel güvenlik görevlilerinin; kurum, şube ve operasyon içerisindeki işleyen sistemin takibi, algılama ve ani karar verme yeteneklerinin güçlendirilmesi,

** Eğitim programlarında, sahada, fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinin işleyebilmesi için başta özel güvenlik görevlileri olmak üzere yönetici ve çalışanların güvenlik bilincinin artırılması,

** Ani gelişebilecek olan olumsuz olaylara karşı davranış biçimlerinin geliştirilmesi, önlemeye yönelik duyarlılığın artırılması riskleri minimum düzeye indirecektir.

Toplumun güvenlik ihtiyacı büyüdüğü sürece özel güvenliğin sorumluluk alanı büyüyecek, önem ve değeri artacaktır. Bu durumu değişen güvenlik algılamalarına, suçluluğun geçirdiği değişime bağlayabiliriz. Bu sebeple alanında uzmanlaşmış, eğitimli güvenlik görevlilerine ihtiyaç her geçen gün artacaktır. Güvenlik olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Güvenlikten tasarruf en pahalı seçenektir sözü hiç akıldan çıkarılmamalıdır.