Ülkeler müzakereler sonrasında karşılıklı tanıma anlaşması imzalayarak birbirlerinin yetkilendirilmiş yükümlü statülerini tanırlar ve anlaşma tarafı diğer ülkelerin yetkilendirilmiş yükümlülerini kendi yetkilendirilmiş yükümlüleri ile eşdeğerde tutarlar. Enerji sektöründe güvenliği arttırmaya yönelik yapılan çalışmalarda enerji üreticisi firmaların dikkat ettikleri konunun başında bilgi güvenliği gelmektedir. Enerji üreticisi firmalar ne kadar fiziki güvenliklerini sağlarlarsa sağlasınlar ya da enerji üretim miktarları belirli olursa olsun bilgi güvenliğini sağlamak için kendi içerisinde de bir takım önlemleri almaları gerekiyor. Mevcut sistemimizde santrallerden genel merkeze saatlik enerji üretim verisi gönderilmekte ve merkezde kendi içerisinden dışarıya kapalı sisteme tabi olan santralden verileri almaktadır. Ancak kullanılan cihazların ve içerideki personelin bilgi güvenliği konusunda farkındalık sağlanmaması halinde büyük kayıplı sonuçlar oluşabilir. Yine aynı şekilde internete açık bir bilgisayardan bu işlemler gerçekleştiğinde kullanılan bilgisayarın kontrolü ve bu bilgisayarlara ilişkin tehditler belirlenerek ağda sorun olup olmadığı ve güncel saldırı türlerine karşın sızma testi yapılması da önlem almaya yönelik bir faaliyet olacaktır. Enerji üretici firmalar sahalarını doğru bir şekilde kuruyorlar ancak fiziki güvenliğin yanında diğer güvenlik açıklarını ihmal edebiliyorlar ve buda beklenmedik olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. 
İhracat sektöründe bilgi güvenliği  

Bilgi güvenliği son dönemlerde ihracat firmalarının da önemsediği bir konu olmuştur.2017 yılı içerisinde firmaların sahip olduğu OKSB Belgeleri’nin geçerliliği yitirmesi ile YYS ( Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ) Belgeleri almaları ön plana çıkmaktadır. Yetkilendirilmiş yükümlü ise gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan; mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Bu belgelendirmenin şartlarından bir tanesi de firmaların ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası’na sahip olmasıdır. ABD’de yaklaşık 10.693 bin, Güney Kore’de 533 ve Japonya’da 518 adet yetkilendirilmiş yükümlü bulunmakta iken ülkemizde bu oran henüz 3 rakamlı sayılara dahi ulaşmamıştır.  ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri, Çin, Japonya ve Kanada gibi ülkelerin yapmış oldukları karşılıklı tanıma anlaşmaları neticesinde gümrük işlemleri konusunda kolaylaştırmalar sağlamıştır. Günümüzde yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmaların bu kolaylaştırmalardan sadece kendi ülkelerinde değil; yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının yürütüldüğü diğer ülkelerde de yararlanabilmesi için ülkeler arasında karşılıklı tanıma anlaşması yapılmış olması gerekmektedir. Ülkeler müzakereler sonrasında karşılıklı tanıma anlaşması imzalayarak birbirlerinin yetkilendirilmiş yükümlü statülerini tanırlar ve anlaşma tarafı diğer ülkelerin yetkilendirilmiş yükümlülerini kendi yetkilendirilmiş yükümlüleri ile eşdeğerde tutarlar. Ülkemiz 9 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Güney Kore ile arasında Karşılıklı Tanıma Anlaşması imzalanmıştır. Ancak bakanlığımızın atmış olduğu adımla birlikte firmaların genel koşulları sağlamalarından sonra ülkelerle olan anlaşması artacaktır ve yerinde gümrükleme ile daha hızlı cevap verilebilecektir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sertifikası’nın sağladığı faydaların yanında ayrıca firmalara yerinde gümrükleme imkânı da vermektedir. Bunun sağlanmasına ilişkin yapılacak olacak faaliyet güvenli alandır. Güvenli alan için gümrükleme alanını belirtilmiş olmalı ve standartta belirtilen özellikteki yüksek çözünürlükteki kamera sistemiyle 7*24 izleniyor olmasını gerekiyor. Ayrıca bu kayıtların yönetmeliğin belirttiği süre boyunca saklı tutuluyor olmasını şart koşmaktadır. Bunun sağlanmasından sonra firma kendi güvenliğini sağlıyor olacaktır ve bunu da ispat ediyor olacaktır. Yaptığı bütün işlemler şeffaf olacağından firma kamuda güven sağlamış olacak, piyasada güvenilir kişi olarak tanınacak, sevkiyatlarında kendi dışında gelişen olaylardan dolayı gecikmeleri azalacak, emniyet ve güvenlik açıklarından kaynaklı vakalarda azalış sağlayacak ve devletin güvenini de arttırıyor olacaktır.

Serkan DİRİCAN / Kalite Yöneticisi

EMFA Yazılım ve Danışmanlık