Atış poligonlarında ek güvenlik önlemleri
Poligonlarda yapılacak herhangi bir hata, bir anlık dikkatsizlik işletmeyi zor duruma sokabileceği gibi insan hayatına, yaralanmalara mal olabilir.
Güvenlik hizmeti kavramına genel bakış
Güvenlik kavramını en iyi anlatan ve kabul gören yaklaşım anlamak için bu kavramın insan psikolojisinde ve sosyal psikolojideki karşılığının ne olduğuna dair birçok kavram mevcuttur.
Video izleme sistemleri ile biyometrik sistemlerin kullanımı
Biyometrik erişim kontrol sistemleri, kişilerin fiziki ve davranışsal özelliklerini tanıyıp kimliklerini belirleyerek kontrollü geçiş sağlamak üzere geliştirilmiş sistemlerdi