duman tahliye ile ilgili yazılar

Duman tahliye sistemlerinin kullanımı
Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, 51.5 metreden daha fazla yapı yüksekliğine sahip binalar için duman kontrol sistemlerini zorunlu kılmaktadır, ancak dikkat edilmesi gereken nokta, yönetmeliğin minimum standardı belirlemiş olduğudur.