Fokus

İzmir trafiği ‘Tam adaptif trafik yönetimi’yle güvende
Dünyanın pek çok gelişmiş kentinde uygulanan akıllı, çevreci, engelli dostu Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi’ni Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirmiştir.
Akıllı ve güvenli şehirlerin arkasındaki Türk teknolojisi
İnsan, şehir ve ülke güvenliği artık hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmekte ve güvenlik kaygıları da her geçen gün artmaktadır. Ülkelerin iş birliklerinden, etkileşiminden ve bağlılıklarından güç alan küreselleşme, sorunların da küreselleşmesine neden olmuştur.
Akıllı şehirlerin temelindeki güvenlik sistemlerinin faydaları
Giderek artan nüfusun etkisiyle şehirlerin hem yönetimini kolaylaştırabilmek hem de toplumun hayat standartlarını koruyabilmek amacıyla gelişmiş teknoloji ürünlerinin kullandığı çevre dostu, odağına insanı alan ama yaşayanların etik sınırlarını aşmayan, ilgili tüm kurumların ve paydaşların sorumluluğunda sürekli gelişim halinde olan şehirler, “akıllı şehirler” ifadesini karşılamaktadır.
“Güvenli otel statüsündeyiz”
Uluslararası bir kongre veya diplomatik bir ziyaret, uluslararası bir havayolu şirketinin uzun süreli konaklamaları, spor etkinliklerine ev sahipliği yapmak için ‘Güvenli otel’ olmalı ve bunun lisansını almalısınız.
Turizmde güvenlik
Önümüzdeki beş yıl içerisinde 70 milyon turist ve 70 milyar dolarlık turizm hedefinin ortaya konulduğu bir süreçte, turistin en hassas olduğu nokta olan güvenlik kaygısını ortadan kaldırabilmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız.
Otellerde yangın nedenleri ve Avrupa Konseyi önerisi-1
Otellerdeki yangınlar daha çok, müşterilerin yatağa sigara düşürmesi, küllükte yanar sigara bırakılması, otel personelinin dikkatsizliği, tedbirsizliği ve mutfak, ısıtma sistemi ile havalandırma sistemlerindeki arızalar, bakım çalışmaları sırasındaki hatalar, elektrik arızaları veya sabotaj nedeniyle çıkmaktadır.
Tesis güvenliği çok bilinmeyenli bir denklemi andırıyor
İdeal bir güvenlik örgüsünde tesisin risk profiline göre daha yüksek ve kalın duvarlar; giriş kontrollerinin sağlandığı bölgelerde daha teknolojik geçiş kontrol önlemleri, ek bariyerler ve daha yetkin ve eğitimli personel, olası patlama risklerine karşı güçlendirilmiş iç duvarlar da yapılabilecekler listesinde yer alıyor.
Çek Cumhuriyeti’nin en büyük demir haddehanesinde yangın algılama
SCHRACK SECONET14 Şubat 2019
Büyük sanayi kuruluşları, özel güvenlik gereksinimleri nedeniyle, yangın alarm sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden 1993 yılından bu yana Çek Cumhuriyeti’nin en büyük çelik haddehanesi yangın ihbar sistemleriyle ile ilgili tüm konularda Schrack Seconet’in teknik uzmanlığına güvenmektedir.
Kritik tesislerde güvenlik ve görüntüleme
Kritik tesislerde çevre güvenliği ilk ele alınması gereken husustur. Üst düzey öneme haiz tesislerin çevre güvenliğinin sadece elektronik göz görevi yapan bir kamera takmakla sağlanmasının mümkün olmadığı bilinmelidir.
OSB’lerde yangın algılama sistemlerinde devrim:‘‘Fiber optik doğrusal yangın algılama teknolojisi’’ uygulaması
DTS teknolojisinde yangının algılanması BANDWEAVER FireFiber sensör kablo üzerinden yapılmaktadır. Bu sistemin en önemi avantajlarından birisi kontrol ünitesine gömülü gelen yazılım sayesinde sanal yangın zonları oluşturulabilmesidir.
Endüstri 4.0 çağında endüstriyel tesis güvenliği
Endüstriyel tesisler büyük çapta üretimin yapıldığı yerler olduğundan ve stratejik öneme sahip olduğundan diğer sektörlerden daha farklı güvenlik stratejileri gerektirir.