Kapak Konusu

Sürdürülebilir akıllı ulaşım ağı kuruluyor
Karayollarımızı Avrupa’nın en iyi akıllı ulaşım sistemlerinden birine de kavuşturmak için çok önemli bir çalışma başlattık. Karayollarımızı tam tamına 15 bin kilometrelik fiber optik kablo ile çok akıllı hale getiriyoruz.
Karayolu ağında akıllı ulaşım sistemleri
2003 yılında başlatılan Acil Eylem Planı kapsamındaki bölünmüş yol çalışmalarının en önemli amacı; trafik güvenliğini artırarak kazaları azaltmak, kazalardaki “ölüm oranını” düşürmek, aynı zamanda erişilebilirliği ve konforu artırmak, seyahat sürelerini kısaltmaktır.
Karayolu trafik güvenliği
Yol kullanıcılarının güvenliğini tehdit eden trafik güvenliği kavramı kazaların sosyo-ekonomik maliyeti nedeniyle gelişmekte olan tüm ülkelerde bir kalkınma problemi olarak ortaya çıkmaktadır.
Ulaşım güvenliği için plaka tanıma sistemi
Ulaşım güvenliğinin sağlanabilmesi için günümüzde birçok elektronik ve yazılım sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemlerden biriside son yıllarda çok fazla yaygınlaşan Plaka Tanıma Sistemidir.
Trafik yönetim sistemleri ve akıllı trafik uygulamaları
1980’li yıllarla birlikte özellikle Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinin de teknolojik atılımları ve üretimde söz sahibi olmaya başlaması ile trafik yönetim sistemleri konusunda uygulamalar farklı coğrafyalara da yayılmaya başlamıştır.
Duman tahliye sistemlerinin kullanımı
Türkiye Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, 51.5 metreden daha fazla yapı yüksekliğine sahip binalar için duman kontrol sistemlerini zorunlu kılmaktadır, ancak dikkat edilmesi gereken nokta, yönetmeliğin minimum standardı belirlemiş olduğudur.
Duman tahliye sistemleri ve periyodik kontrolleri
Mekanik sistemlerin bakım, işletme ve periyodik kontrollerin tam ve zamanında yapılması, sistemin sürekliliği ve sağlıklı çalışması için şarttır. Güvenlik sistemlerinde ise bu durum çok daha önemlidir.
Duman kontrol ve tahliye sistemleri
Duman kontrolünün olmadığı ve tahliye sistemlerinin yetersiz olduğu endüstriyel tesis ve geniş atrium alanlarına sahip binalar, itfaiyenin dışardan müdahalesi sırasında çok tehlikeli durumlar oluşturabilmekte ve önlenmesi zor maddi hasarlara yol açabileceği gibi, can kayıplarına da sebebiyet verebilmektedir.
Konut tipi duman alarm cihazları
Duman alarm cihazlarının her birinin üzerinde 1m’de en az 85db ses seviyeli dahili sirenin olması, standartlarda istenen asgari ses seviyelerini sağlamakta yeterli olmaktadır.
Kuruluş verilerinizi güvende tutmak için 5 kolay yöntem
Kuruluşunuzun en önemli değerlerinden biri olan verilerinizin tamamını bir anda kaybetmenize neden olabilecek yüzlerce farklı siber saldırı yöntemi var.
Ülkemizde bilgi güvenliği farkındalığı
Ülkemizdeki genç nüfusun büyük çoğunluğu bilgisayarla ilk tanışmadan sonra siber dünyaya hackerlık merakıyla adımını atarak başlıyor. Bu kişilerin bir kısmı bu dünyanın cazibesine kapılarak profesyonel suç örgütlerinin ara elemanları ve maşası olarak kullanılırken, bir kısmı da kendisini uzmanlaştırıp profesyonel olarak bu işi yapıyor.
Siber riskler ekonomiyi olumsuz etkiliyor
Müşterilerine bilgi sistemleri üzerinden hizmet veren kurumlar sadece hizmet kesintisi riskine değil ayrıca itibar ve hukuki yaptırım risklerine de maruz kalıyor.